English version of this page

Lesesaler og termstuer

Oversikt over lesesaler og termstuer for studenter på bachelor- eller masterprogram ved Institutt for geofag, UiO.

Foto: Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes hus er det mange lesesalsplasser som kan benyttes av alle realfagsstudenter. Her er det også biblioteksressurser, møterom og møteplasser. Foto: gk/GEO

I Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes hus er det flere lesesalsplasser som kan benyttes av alle realfagsstudenter. Her er det også biblioteksressurser, møterom og møteplasser. Foto: gk/GEO

Lesesaler for GEO-studenter

Studenter fra GEO kan benytte Episenteret som er et læringsmiljøsenter i 1. etasje i ZEB-bygningen (kart). Episenteret ligger rett ovenfor veien fra Geologibygningen (kart). Episenteret deles med studenter fra farmasi og musikkvitenskap, og er et relativt moderne og nytt læringsmiljøsenter.

I Episenteret er det 49 lesesalsplasser, låsbare bokskap, det er flere kollokvie- og møterom, samt flere sittegrupper. Det er omlag 100 meter til Geologibygningen, der det meste av undervisningen er. Læringsmiljøsenteret ligger fint til med en grønn lund like utenfor der man kan ha pause ute i det fri om været tillater det.

Den lille lunden utenfor ZEB-bygningen der geofag lesesalene er. Foto: gk/UiO
Den lille lunden utenfor ZEB-bygningen der geofag lesesalene er. Foto: gk/UiO

Flere GEO-studenter på bachelornivå bruker også lesesalene i Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes hus (kart). Her er det nærhet til biblioteksfunksjoner, veiledning fra bibluiotekarer og det er også gode kollokviemuligheter.

Noen av våre studenter velger å lese i de store salene i Universitetsbiblioteket (Georg Sverdrups hus; kart). Her er det også en cafe. 

Fysikkbygningen (kart) er det en stor lesesal for alle realfagstudenter i 4. etasje. 

Terminalstuer: I underetasjen på Niels Henrik Abels hus (kart) er det en stor terminalstue, "Abel", i underetasjen. Denne kan alle studenter ved MN-fakultetet benytte seg av. 

I Niels Henrik Abels hus er det en stor betjent terminalstue med datamaskiner, "Abel", i underetasjen. Denne termstuden kan alle studenter ved MN-fakultetet benytte seg av. 

Oversikt over alle betjente terminalstuer.

Lesesaler spesielt for GEO-studenter

Fagutvalget ved Institutt for geofag fordeler lesesalsplasser etter søknad fortrinnsvis til masterstudenter. Alle lesesalene ligger i 2 etasje i ZEB-bygningen, rett ovenfor Geologibygningen. Det er flere rom, også et med PCer. Her er det også låsbare bokskap.

Gå til websidene for Geofaglig fagutvalg.

Bilder fra 2. etg i ZEB-bygningen hvor masterstudentene i geofag har lesesal. Fra venstre; pauseareal, gangen med bokskap, og trappehallen. Foto: GKT/UiO
Bilder fra 2. etg i ZEB-bygningen hvor masterstudentene i geofag har lesesal. Fra venstre; pauseareal, gangen med bokskap, og trappehallen. Foto: GKT/UiO
Publisert 9. juni 2015 12:49 - Sist endret 29. juni 2022 14:42