English version of this page

Lesesaler og termstuer

Her finnes en oversikt over lesesaler og termstuer for studenter som er tatt opp på bachelor- eller masterprogram ved Institutt for geofag, UiO.

Lesesaler: Geostudenter kan bruke Episenteret som er et relativt nytt læringsmiljøsenter i 1. etg. i ZEB-bygget rett ovenfor Geologibygningen, senteret vart åpna i 2018. Dette senteret deles med musikk- og farmasi studenter. Det er 49 lesesalsplasser, låsbare bokskap, fleire møterom, og tilgang på flere sittegrupper.

I Fysikkbygningen er det en stor lesesal for alle realfagstudenter i 4. etasje. Også Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes hus har mange leseplasser og møterom.

Se alle lesesaler og åpningstider etc

Terminalstuer: I Niels Henrik Abels hus er det en stor terminalstue, "Abel", i underetasjen. Denne kan alle studenter ved MN-fakultetet benytte seg av.

Finn en oversikt over alle termstuer her.

 

Lesesalsplasser for GEO-studenter, ZEB-bygningen

Fagutvalget ved Institutt for geofag fordeler lesesalsplasser etter søknad fortrinnsvis til masterstudenter. Det er flere rom, også et med PCer. Her er det også bokskap. Alle lesesalene ligger i 2 etasje i ZEB-bygningen, rett ovenfor Geologibygningen.

Gå til websidene for Geofaglig fagutvalg.

Bilder fra 2. etg i ZEB-bygningen hvor masterstudentene i geofag har lesesal. Fra venstre; pauseareal, gangen med bokskap, og trappehallen. Foto: GKT/UiO
Bilder fra 2. etg i ZEB-bygningen hvor masterstudentene i geofag har lesesal. Fra venstre; pauseareal, gangen med bokskap, og trappehallen. Foto: GKT/UiO
Publisert 9. juni 2015 12:49 - Sist endret 4. mars 2020 11:04