English version of this page

Lesesaler og termstuer

Oversikt over lesesaler og termstuer for studenter på bachelor- eller masterprogram ved Institutt for geofag, UiO.

Foto: Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes hus er det mange lesesalsplasser som kan benyttes av alle realfagsstudenter. Her er det også biblioteksressurser, møterom og møteplasser. Foto: gk/GEO

I Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes hus er det flere lesesalsplasser som kan benyttes av alle realfagsstudenter. Her er det også biblioteksressurser, møterom og møteplasser. Foto: gk/GEO

Lesesaler:

GEO-studenter kan bruke Episenteret som er et læringsmiljøsenter i 1. etg. i ZEB-bygningen rett ovenfor Geologibygningen. Episenteret deles med farmasi og musikk studenter. Det er 49 lesesalsplasser, låsbare bokskap, fleire møterom, og flere sittegrupper.

Flere GEO-studenter bruker lesesalene i Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes hus. Her er det nærhet til biblioteksfunksjoner og det er også gode kollokviemuligheter.

Noen av våre studenter velger å lese i de store salene i Universitetsbiblioteket (Georg Sverdrups hus). Her er det også en cafe. 

Fysikkbygningen er det en stor lesesal for alle realfagstudenter i 4. etasje. 

Terminalstuer: I underetasjen på Niels Henrik Abels hus er det en stor terminalstue, "Abel", i underetasjen. Denne kan alle studenter ved MN-fakultetet benytte seg av. 

I Niels Henrik Abels hus er det en stor betjent terminalstue med datamaskiner, "Abel", i underetasjen. Denne termstuden kan alle studenter ved MN-fakultetet benytte seg av. 

Oversikt over alle betjente terminalstuer.

Lesesaler spesielt for GEO-studenter

Fagutvalget ved Institutt for geofag fordeler lesesalsplasser etter søknad fortrinnsvis til masterstudenter. Alle lesesalene ligger i 2 etasje i ZEB-bygningen, rett ovenfor Geologibygningen. Det er flere rom, også et med PCer. Her er det også bokskap.

Gå til websidene for Geofaglig fagutvalg.

Bilder fra 2. etg i ZEB-bygningen hvor masterstudentene i geofag har lesesal. Fra venstre; pauseareal, gangen med bokskap, og trappehallen. Foto: GKT/UiO
Bilder fra 2. etg i ZEB-bygningen hvor masterstudentene i geofag har lesesal. Fra venstre; pauseareal, gangen med bokskap, og trappehallen. Foto: GKT/UiO
Publisert 9. juni 2015 12:49 - Sist endret 27. aug. 2021 16:08