Læringsressurser

Lesesaler

I Fysikkbygningen er det en stor lesesal for alle realfagstudenter. Du kan også benytte Realfagsbiblioteket.

Student-IT

Terminalstuer, utskrifter, Fronter, brukernavn og passord, IT-kurs og annet

Sitat- og kildebruk

I alle typer besvarelser er det viktig at det tydelig går fram hva som er ditt eget arbeid.