Sitat- og kildebruk i besvarelser

I alle typer besvarelser er det viktig at det tydelig går fram hva som er ditt eget arbeid.

Du må angi hvem du eventuelt har arbeidet sammen med. Har du samarbeidet med andre, brukt andres meninger, ideer, tolkninger, litteratur, klipp fra www eller andre kilder i din besvarelse, skal du alltid oppgi nøyaktig hvor du har hentet informasjonen.

Dette gjelder alle typer arbeider, muntlige som skriftlige, også:

  • besvarelser i laboratoriekurs
  • alle typer obligatoriske oppgaver i enkeltemner og
  • alle typer eksamensbesvarelser og vitenskapelige avhandlinger.

Les mer om hvordan du skal oppgi kilder hos Universitetsbiblioteket.

Åpenhet og kontrollerbarhet er grunnleggende i alt akademisk arbeid. Å fremstille andres arbeid som sitt eget ansees som plagiat, fusk eller forsøk på fusk.

Les mer om fusk ved Universitetet i Oslo.

Publisert 7. jan. 2011 09:41 - Sist endret 7. jan. 2011 09:42