Hvorfor studere geofag ved UiO?

En utdanning i geofag gir mange muligheter. Med kunnskap i geologi og geofysikk, geografi, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi, åpner det seg opp spennende karriereveier i yrker som ivaretar viktige oppgaver i det offentlige og i det private næringsliv. Dette er ikke bare en studieplass, men en fremtidsmulighet!

Gode grunner til å studere geofag ved UiO

  • Institutt for geofag har stor bredde i forskning og studietilbud
  • variert undervisning med feltarbeid og ekskursjoner, arbeid i laboratorier og bruk av data og beregninger
  • i tillegg til det faglige lærer du å arbeide selvstendig, ta egne valg, og å samarbeide med andre
  • du vil lære å analysere problemstillinger, samle inn data, og skrive faglige rapporter
  • internasjonalt miljø med utvekslings- og masterstudenter
  • mulighet til å delta aktivt i studentforeninger ved instituttet og fakultetet

Studieprogrammer og studieretninger

Om bachelorstudiene i geofag (studiefilmer)

Utvikling av studiene

Vi arbeider hele tiden med å utvikle studiene i geofag. Studiene våre er nylig revidert, og nå er vi med i satsningen iEarth for å utvikle oss ytterligere. Les mer om det nasjonale konsortiet iEarth (UiO, UiB, UiT, og UNIS).

Studiemiljø

Vi vet hvor viktig det er med gode studievenner og noen å prate med, også for å lykkes faglig. Den første uka på studiet, Fadderuka, er derfor satt av til å bli kjent med medstudenter. Som fersk geostudent vil du også bli med på en tre dagers ekskursjon til Finse ved studiestart. Her vil du garantert bli kjent med dine medstudenter. 

Senere i første semester drar vi på et to-dagers seminar på hotell for å bli kjent med hverandre, og for at du som student skal bli kjent med ulike aspekter ved studie (livet).

Alle studenter ved MN-fakultetet får også tilbud om en samtale med en profesjonell veileder i ForVei-ordningen om livet som student.

Bli inspirert!

Geofagene er spennende

Geologen og fagformidleren Henrik Svensen kommer til poenget!

Hvor valgte du geofag?

Tre geofag top-forskere om hvordan de valgte sitt forskningsfelt (fra forskning.no)

Feltarbeid; viktig i geofag

Fire filmer om feltarbeid i geologi, meteorologi, naturgeografi og hydrologi.

Studiekvalitet

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som måler studiekvallitet. Studiene i geofag, Institutt for geofag, UiO scorer bra på studenters oppfatning av m.a.:

  • Læringsmiljø – sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr
  • Inspirasjon – stimulerende, utfordrende og motiverende

Databeregninger - unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte. 

Livet rundt studiene - Studentforeninger

Det er egne foreninger ved Institutt for geofag både for studentpolitikk og det sosiale samholdet mellom studentene. Det er et fagutvalg valgt av studentene – , hvis medlemmer sitter i ulike styrer og råd, men som også arrangerer allmøter, bedriftspresentasjoner etc. 

Instituttet er også stolt av at vi har en av de eldste studentforeningene ved UiO – GÆA NORVEGICA. Foreningen ble stiftet så tidlig som i 1935, engasjerer mange aktive studenter og samler studentene på tvers av program og fag.

I tillegg er det en rekke faglige foreninger i flere geofaglige fagdisipliner slik som geofysikk, naturgeografi etc. Ved å delta i disse kan du feks knytte nettverk og oppdatere deg faglig.

Studér i utlandet ved UiO

Lyst til å studere i utlandet?

Du trenger ikke ta hele utdannelsen ute. Studerer du ved UiO kan du ta et semester eller to i utlandet.

UiO har avtaler med universiteter i alle verdensdeler.

Mange studenter har også kortere opphold i utlandet eller på UNIS/Svalbard under studiet sitt.

Se alle utvekslingsavtaler som Institutt for geofag har med utenlandske universitet.

10 grunner til å velge realfag og teknologi ved UiO

Studerer du realfag og teknologi på Universitet i Oslo er du forberedt på fremtiden.