Hvorfor velge geofag ved UiO?

Geofag UiO, studier i geofag, geologi, geofysikk, og geografi på bachelor, master og ph.d nivå.

En utdanning innen geofag gir mange muligheter. Med kunnskap og kompetanse innen geologi og geofysikk, geografi, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi, åpner det seg opp spennende karriereveier i yrker som ivaretar viktige oppgaver i det offentlige og det private næringsliv. Dette er ikke bare en studieplass, men en fremtidsmulighet!

Gode grunner til å velge geofag ved UiO

  • Institutt for geofag har stor bredde i forskning og tilbyr et bredt studietilbud i geofag,
  • variert undervisning med feltarbeid og ekskursjoner, arbeid i laboratorier og bruk av databeregninger,
  • i tillegg til det faglige lærer du å jobbe selvstendig, ta egne valg og å samarbeide med andre,
  • du vil lære å analysere problemstillinger, samle inn data og skrive faglige rapporter,
  • internasjonalt miljø med utvekslings- og masterstudenter,
  • du kan engasjere deg, og det er alltid noe som skjer på Campus Blindern ...
  • og 11 gode grunner til å studere ved UiO ...

Studieprogram og studieretninger

Geofag er spennende

Vi har laget to kortfilmer om våre BSc-studier. Geologi og geografi' og 'Geofysikk og klima', se de her:

Spørsmål om studiene?

MN-studieinfo hjelper deg med alle spørsmål om tilbud og opptak til studier.

Ved spørsmål om studiene kan du kontakte studieadministrasjonen ved Institutt for geofag;

E-post: studieinfo@geo.uio.no

Andre kontaktpunkt for våre studier

Utvikling av studiene

Vi på Institutt for geofag jobber hele tiden med å utvikle studiene våre. Alle våre studieprogrammer har nylig blitt revidert i en prosess kalt InterAct. Instituttet deltar også nå i SFU-senteret Centre for Integrated Earth System Education – iEarth for å utvikle oss ytterligere. Earth er et samarbeid med flere store norske universitet for å utvikle utdanningen i geofagene for fremtiden.

Studiemiljø og trygg start

Vi vet hvor viktig det er med gode studievenner og noen å prate med, også for å lykkes faglig. Ved studiestart er det Fadderuka, der du blir kjent med dine medstudenter, og får noen av våre eldre dyktige geostudenter som faddere.

Liker du realfag og er et friluftsmenneske. Da kan geofag være noe for deg. Fotoet er fra en ekskursjon til Finse i august 2014. Foto: Gunn kristin Tjoflot, UiO
Liker du realfag og å være ute i naturen? Da kan geofag være midt i blinken for deg. Foto: GK, UiO

Som geostudent drar du også på en tre dagers ekskursjon til Finse ved studiestart. Her vil du garantert bli kjent med dine medstudenter. 

Senere i semesteret inviteres du vanligvis til et to-dagers programseminar på hotell der målet er å bli betre kjent på tvers av grupper, bli inspirert og kjent med ulike aspekter ved studielivet. 

Hva kan du jobbe med?

Bli inspirert!

Geofagene er spennende

Geolog og fagformidler Henrik Svensen kommer til poenget!

Feltarbeid; viktig i geofag

Fire filmer om feltarbeid i geologi, meteorologi, naturgeografi og hydrologi.

Hvorfor valgte du geofag?

Tre forskere om hva som gjorde at de valgte sitt forskningsfelt (fra forskning.no)

Studiekvalitet

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse for kvalitet innen studier. Studiebarometeret er tilgjengelig på nett, og du kan sjekke studieprogrammer og samenligne de.

Studiene i geofag ved UiO scorer bra på studenters oppfatning av m.a.:

  • Læringsmiljø – sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr
  • Inspirasjon – stimulerende, utfordrende og motiverende

Databeregninger – unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert utdanningen i realfag på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte. Se filmen for en introduksjon til hvordan vi bruker beregninger i studiene!

Livet rundt studiene og engasjerte studenter

Det er egne foreninger ved Institutt for geofag for studentpolitikk og det sosiale livet rundt studiene. Studentene med verv i er valgt av medstudenter på allmøter, og sitter i styrer og råd ved instituttet.

Ved Institutt for geofag finner du en av UiOs eldste studentforeningene GÆA NORVEGICA, stiftet tilbake i 1935. GÆA engasjerer og samler studenter på tvers av fag- og studieprogram.

Det er flere faglige foreninger i tilknytning til instituttet. Deltar du her kan du få nettverk, diskutere og oppdatere deg faglig.

11 gode grunner til å studere ved UiO

Studerer du realfag og teknologi på Universitetet i Oslo er du forberedt på fremtiden. Se 11 gode grunner til å velge studiested ved Universitetet i Oslo. 

Velkommen til å søke studier i geofag ved UiO!

GEO i sosiale medier

Følg Institutt for geofag i sosiale medier