Hvorfor velge geofag ved UiO?

En utdanning i geofag gir mange muligheter. Med kunnskap i geologi og geofysikk, geografi, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi, åpner det seg opp spennende karriereveier i yrker som ivaretar viktige oppgaver i det offentlige og i det private næringsliv. Dette er ikke bare en studieplass, men en fremtidsmulighet!

Gode grunner til å studere geofag ved UiO

Studieprogrammer og studieretninger

Geofag er spennende, se våre filmer om BSc-studiene:

Utvikling av studiene

Vi jobber hele tiden med å utvikle studiene våre. Alle studieprogrammene er nylig revidert, og vi deltar nå i SFU-senteret Centre for Integrated Earth System Education – iEarth for å utvikle oss ytterligere. iEarth er i samarbeid med andre store norske universiteter.

Studiemiljø

Liker du realfag og er et friluftsmenneske. Da kan geofag være noe for deg. Fotoet er fra en ekskursjon til Finse i august 2014. Foto: GK/UiO
Liker du realfag og å være ute i naturen. Da kan geofag være noe for deg. Foto: GK/UiO

Vi vet hvor viktig det er med gode studievenner og noen å prate med, også for å lykkes faglig. Ved studiestart er det Fadderuka, der du blir kjent med medstudenter. Som geostudent drar du også på en tre dagers ekskursjon til Finse ved studiestart. Her vil du garantert bli kjent med dine medstudenter.

Senere i semesteret er det et to-dagers programseminar på hotell der målet er å bli betre kjent på tvers av grupper, bli inspirert og kjent med ulike aspekter ved studielivet. 

Bli inspirert!

Geofagene er spennende

Geolog og fagformidler Henrik Svensen kommer til poenget!

Hvor valgte du geofag?

Tre forskere om hva som gjorde at de valgte sitt forskningsfelt (fra forskning.no)

Feltarbeid; viktig i geofag

Fire filmer om feltarbeid i geologi, meteorologi, naturgeografi og hydrologi.

Studiekvalitet

Studiebarometeret: en nasjonal studentundersøkelse for studiekvalitet. Studiene i geofag ved UiO scorer bra på studenters oppfatning av m.a.:

  • Læringsmiljø – sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr
  • Inspirasjon – stimulerende, utfordrende og motiverende

Databeregninger – unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert utdanningen i realfag på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte.

Livet rundt studiene & Studentforeninger

Det er egne foreninger ved Institutt for geofag for studentpolitikk og det sosiale. Det er et fagutvalg valgt av studentene – , hvis medlemmer sitter i styrer og råd ved instituttet. De arrangerer også allmøter, bedriftspresentasjoner etc. 

Vi er stolt over å ha en av de eldste studentforeningene på universitetet – GÆA NORVEGICA som ble stiftet i 1935. GÆA engasjerer og samler studenter på tvers av fag og studieprogram.

Tips: Det er flere faglige foreninger som har aktiviteter i tilknytning til instituttet. Ved å delta her kan du knytte nettverk, diskutere fag, og oppdatere deg faglig.

11 gode grunner til å studere ved Universitetet i Oslo

Studerer du realfag og teknologi på Universitet i Oslo er du forberedt på fremtiden.

Lyst til å studere i utlandet?

Du trenger ikke ta hele utdannelsen ute. Studerer du ved UiO kan du ta et semester eller to i utlandet.

UiO har avtaler med universiteter i alle verdensdeler.

Mange studenter har også kortere opphold i utlandet eller på UNIS/Svalbard under studiet. Se alle avtaler som Institutt for geofag har med utenlandske universitet.

Velkommen til å søke geofagstudier ved UiO!

Spørsmål om studiene?

MN-studieinfo hjelper deg med alle spørsmål om tilbud og opptak.

Kontakt oss på Institutt for geofag; studieinfo@geo.uio.no

Institutt for geofag i sosiale medier