Hvorfor velge geofag ved UiO?

Geofag UiO, studier i geofag, geologi, geofysikk, og geografi på bachelor, master og ph.d nivå.

En utdanning innen realfag og geofag gir mange muligheter. Med kunnskap og kompetanse innen geologi og geofysikk, geografi, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi, åpner det seg opp spennende karriereveier i yrker som ivaretar viktige oppgaver i det offentlige og det private næringsliv. Dette er ikke bare en studieplass, men en fremtidsmulighet!

Gode grunner til å studere geofag på UiO

 • Institutt for geofag har stor bredde i forskning og har et bredt studietilbud innen geofag,
 • variert undervisning med feltarbeid og ekskursjoner, arbeid i laboratorier og bruk av databeregninger,
 • i tillegg til det faglige lærer du å jobbe selvstendig, ta egne valg og å samarbeide med andre,
 • du vil lære å analysere problemstillinger, samle inn data og skrive faglige rapporter,
 • internasjonalt miljø med utvekslings- og masterstudenter,
 • du kan engasjere deg, det er alltid noe som skjer på Campus Blindern ...
 • se også 11 gode grunner til å studere ved UiO ...

Studieprogram og studieretninger

Geofag er spennende

Se disse kortfilmene som presenterer våre BSc-studier Geologi og geografi og Geofysikk og klima:

  Spørsmål om studiene?

  MN-studieinfo hjelper deg med alle spørsmål om tilbud og opptak til studier.

  Ved spørsmål om studiene kan du kontakte studieadministrasjonen ved Institutt for geofag;

  Epost: studieinfo@geo.uio.no

  Are om Geofysikk og klima (BSc)

  Are Frode Kvanum går siste året på Geofysikk og klima programmet, her forteller han om studiene.

  Guro om Geologi og geografi (BSc)

  Guro Lilledal Andersen er student på Geologi og geografi, hun forteller om studiene og litt om livet som fersk student.

  Studér geofag på UiO!

  Studiene ved Institutt for geofag har stor bredde og variert undervisning. Naturen er ofte det fineste klasserommet, noe denne kortfilmen viser.

  Studiemiljø og trygg start

  Vi vet hvor viktig det er med gode studievenner og noen å prate med, også for å lykkes faglig. Ved studiestart er det Fadderuka, der du blir kjent med dine medstudenter, og får noen av våre eldre dyktige geostudenter som faddere.

  Liker du realfag og er et friluftsmenneske. Da kan geofag være noe for deg. Fotoet er fra en ekskursjon til Finse i august 2014. Foto: Gunn kristin Tjoflot, UiO
  Liker du realfag og å være ute i naturen? Da kan geofag være midt i blinken for deg.

  Som geostudent drar du også vanligvis på en tre dagers ekskursjon til Finse ved studiestart. Grunnet covid-19 ble denne avlyst i 2021, og aktivitetene ble tatt i Oslo og omegn istedenfor.

  Senere i semesteret inviteres du vanligvis til et to-dagers programseminar på hotell der målet er å bli betre kjent på tvers av grupper, bli inspirert og kjent med ulike aspekter ved studielivet.

  Hva kan du jobbe med?

  Utvikling av studiene

  Bilde av Geopraksis-bloggen
  Du kan følge studenter som har praksisplass og blogginnlegg i den nye Geopraksis-bloggen.

  Vi arbeider stadig med å utvikle studiene, feks å ved å opprette nye emner slik at de møter nye behov –  et slikt emne er GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag, der studentene er ute i praksis på en relevant geofaglig arbeidsplass. 

  Les innlegg fra studenter i Geopraksis-bloggen

  Instituttet deltar også i SFU-senteret Centre for Integrated Earth System Education (iEarth) for å utvikle oss, studiene og læringsmiljøet ytterligere. iEarth er et samarbeid med flere store norske universitet for å utvikle utdanningen i geofagene for fremtiden.

  Bli inspirert!

  Geofagene er spennende

  Geolog og fagformidler Henrik Svensen kommer til poenget!

  Feltarbeid; viktig innen geofagene

  Fire filmer om feltarbeid i geologi, meteorologi, naturgeografi og hydrologi.

  Hvorfor det er spennende å studere geofag

  En kortfilm laget av en Guro som er geostudent.

  Studiekvalitet

  Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse for kvalitet innen studier. Studiebarometeret er tilgjengelig på nett, og du kan sjekke studieprogrammer og samenligne de.

  Studiene i geofag ved UiO scorer bra på studenters oppfatning av m.a.:

  • Læringsmiljø – sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr
  • Inspirasjon – stimulerende, utfordrende og motiverende
  • Helhetsvurdering – overordnet tilfredshet studieprogram

  Databeregninger – unikt ved UiO

  Ved UiO har vi modernisert utdanningen i realfag på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte. Få en introduksjon til hvordan vi bruker beregninger i filmen!

  Livet rundt studiene og engasjerte studenter

  Det er egne foreninger ved Institutt for geofag for studentpolitikk og det sosiale livet rundt studiene. Studentene med verv i er valgt av medstudenter på allmøter, og sitter i styrer og råd ved instituttet.

  Ved Institutt for geofag finner du en av UiOs eldste studentforeningene GÆA NORVEGICA, stiftet tilbake i 1935. GÆA engasjerer og samler studenter på tvers av fag- og studieprogram. Det er flere faglige foreninger i tilknytning til instituttet. Deltar du her kan du få nettverk, diskutere og oppdatere deg faglig.

  Lyst til å studere i utlandet?

  Studere i utlandet, bildet av en globus i en hand.

  Du trenger ikke ta hele utdannelsen ute. Studerer du ved UiO kan du ta et semester eller to i utlandet. UiO har avtaler med universiteter i alle verdensdeler.

  Flere studenter har også kortere opphold i utlandet eller på UNIS/Svalbard under studiet. Institutt for geofag har flere avtaler med universitet vi samarbeider med. Se lenke under til alle avtaler som instituttet har med utenlandske universitet.

  11 gode grunner til å studere ved UiO

  Studerer du realfag og teknologi på Universitetet i Oslo er du forberedt på fremtiden.

  Se 11 gode grunner til å velge studiested ved Universitetet i Oslo. 

  Velkommen til å søke bachelor- eller masterstudier i geofag ved UiO!

  GEO i sosiale medier

  Bli bedre kjent med Institutt for geofag, følg oss gjerne her: