Hvorfor studere geofag ved UiO?

En utdanning i geofag gir mange muligheter. Med kunnskap i geologi og geofysikk, geografi, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi, åpner det seg opp spennende karriereveier i yrker som ivaretar viktige oppgaver i det offentlige og i det private næringsliv. Dette er ikke bare en studieplass, men en fremtidsmulighet!

Gode grunner til å studere geofag ved UiO

  • Institutt for geofag har stor bredde i forskning og studietilbudet,
  • variert undervisning med feltarbeid og ekskursjoner, arbeid i laboratorier og bruk av data og beregninger,
  • i tillegg til det faglige lærer du å arbeide selvstendig, ta egne valg og å samarbeide med andre,
  • du vil lære å analysere problemstillinger, samle inn data og skrive faglige rapporter,
  • internasjonalt miljø med utvekslings- og masterstudenter,
  • engasjere deg i studentforeninger ved instituttet og fakultetet,
  • se også 11 gode grunner til å studere ved UiO.

Studieprogrammer og studieretninger

Geofag er spennende, se våre filmer om BSc-studiene:

Utvikling av studiene i geofag

Vi arbeider hele tiden med å utvikle studiene våre. Studieprogrammene er nylig revidert, og nå deltar vi i SFU-senteret iEarth for å utvikle oss ytterligere. Les mer om Centre for Integrated Earth System Education – iEarth (UiO, UiB, UiT, og UNIS).

Studiemiljø

Vi vet hvor viktig det er med gode studievenner og noen å prate med, også for å lykkes faglig. Ved studiestart er det Fadderuka, der du blir kjent med medstudenter. Som geostudent drar du også på en tre dagers ekskursjon til Finse ved studiestart. Her vil du garantert bli kjent med medstudenter. 

Senere i semesteret er det et to-dagers programseminar på hotell der målet er å bli betre kjent på tvers av grupper, bli inspirert og kjent med ulike aspekter ved studie (livet). 

Bli inspirert!

Geofagene er spennende

Geologen og fagformidleren Henrik Svensen kommer til poenget!

Hvor valgte du geofag?

Tre geofag top-forskere om hvordan de valgte sitt forskningsfelt (fra forskning.no)

Feltarbeid; viktig i geofag

Fire filmer om feltarbeid i geologi, meteorologi, naturgeografi og hydrologi.

Studiekvalitet

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som måler studiekvallitet. Studiene i geofag, Institutt for geofag, UiO scorer bra på studenters oppfatning av m.a.:

  • Læringsmiljø – sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr
  • Inspirasjon – stimulerende, utfordrende og motiverende

Databeregninger - unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert utdanningen i realfag på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte. 

Livet rundt studiene - Studentforeninger

Det er egne foreninger ved Institutt for geofag for studentpolitikk og det sosiale. Det er et fagutvalg valgt av studentene – , hvis medlemmer sitter i styrer og råd ved instituttet. De arrangerer også allmøter, bedriftspresentasjoner etc. 

Instituttet er også stolt av at vi har en av de eldste studentforeningene ved UiO – GÆA NORVEGICA. Stiftet i 1935; og engasjerer og samler studentene sosialt på tvers av studieprogram og fag.

Det er flere faglige foreninger i tilknytning til instituttet. Ved å delta her kan du knytte nettverk og oppdatere deg faglig feks i geofysikk, geografi, og/eller geologi.

11 gode grunner til å studere ved Universitetet i Oslo

Studerer du realfag og teknologi på Universitet i Oslo er du forberedt på fremtiden.

Lyst til å studere i utlandet?

Du trenger ikke ta hele utdannelsen ute. Studerer du ved UiO kan du ta et semester eller to i utlandet.

UiO har avtaler med universiteter i alle verdensdeler.

Mange studenter har også kortere opphold i utlandet eller på UNIS/Svalbard under studiet. Se alle utvekslingsavtaler som Institutt for geofag har med utenlandske universitet.

Velkommen til å søke geofagstudier ved UiO!