Vi forteller! Om studiene i geofag

To studenter, Are Frode på Geofysikk og klima og Guro på Geologi og geografi forteller om studiene og sin studiehverdag. Henrik H. Svensen underviser fellesemnet GEO1100 – Jordens utvikling, og gir en introduksjon til geofag studier. Filmer fra Åpen dag; UiO, 2021. 

Geofysikk og klima (BSc)

Are Frode Kvanum går siste året på Geofysikk og klima programmet, her forteller han om studiene og hvorfor han valgte å studere geofysikk og klima.

Geologi og geografi (BSc)

Guro Lilledal Andersen studerer Geologi og geografi, og her forteller hun om studiene, og om livet som student og studiehverdagen på Blindern.

Fellesemne i geofag

Henrik H. Svensen underviser alle 1. semesters studenter i begynneremnet; GEO1100 – Jordens utvikling. Her forteller han om studiene i geofag.

Spennende studier

Guro er student ved Institutt for geofag, UiO. I filmen forteller hun om hvorfor hun synes det er spennende å studere geofag. Nysgjerrighet er et stikkord.

11 gode grunner til å studere ved UiO

Studerer du realfag og teknologi på Universitetet i Oslo er du forberedt på fremtiden.

Se 11 gode grunner til å velge studiested ved Universitetet i Oslo. 

Velkommen til å søke bachelor- eller master studier i geofag ved UiO!

GEO i sosiale medier

Bli bedre kjent med Institutt for geofag, følg oss gjerne her: