English version of this page

Hvem kontakter jeg?

Bachelorprogrammene

Geofysikk og klima

Geologi og geografi

Geofag: geologi, geofysikk og geografi

 • studentutveksling
 • veiledning
 • emner
 • permisjon
 • utdanningsplaner
 • deltidsstudier
 • semesterstart
 • ERASMUS-koordinator

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Marie Berstad
Rom 206, Geologibygningen
Telefon: 22 85 66 49

studieinfo@geo.uio.no

 

Masterprogrammet

Geofag

 • opptak
 • godkjenning av masterkontrakt
 • utdanningsplaner
 • innpassing av ekstern utdanning til masterprogrammet
 • veiledning
 • tilrettelegging
 • permisjon
 • deltidsstudier
 • undervisningsplanlegging

 

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Karl Johan U. Bakken
Rom 206, Geologibygningen
Telefon: 22 85 66 73

studieinfo@geo.uio.no

Forskerutdanning: PhD

 • doktorgrader og disputaser
 • eksamen
 • digital eksamen

 

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Anne Gunhild Innes
Rom 204, Geologibygningen
Telefon: 22 85 58 69

studieinfo@geo.uio.no

Etter- og videreutdanning (EVU)

Studieadministrasjonen

Studiekonsulent Gunn Kristin Tjoflot
Rom 201, Geologibygningen
Telefon: 22 85 66 62

studieinfo@geo.uio.no

Studietilbud og generell studieinformasjon
 • godkjenning av ekstern utdanning på bachelor
 • eksamen
 • karakterutskrift
 • vitnemål
 • tilrettelegging på eksamen
 • bekreftelser
 
 
Telefon: 22 85 63 44

 

Opptak og registrering
 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter