Etter- og videreutdanning i geofag

Nytt emne om klima og bærekraft

 Om instituttet Aktuelt Aktuelle saker 2022 Nytt emne om klima og bærekraft: naturlige prosesser og menneskets påvirkning Er du interessert i å lære mer om klima, klimaendringer og hvordan mennesker må forholde seg til dette? Et nytt emne 'GEO1000 – Klima og bærekraft: Naturlige prosesser og menneskets påvirkning' starter opp ved Institutt for geofag nå i høst.  Nytt emne fra høsten 2022: I det nye emnet kan du lære mer om jordas utvikling , klimasystemet, bærekraft og om menneskelig påvirkning på klima og mulige tiltak. Det trengs ikke realfaglig bakgrunn for å søke emnet. Illustrajonsbilde: Colourbox.no Nytt emne fra høsten 2022: I det nye emnet kan du lære mer om jordas utvikling, klimasystemet, klimaendringer, bærekraft og om menneskelig påvirkning på klima og mulige tiltak. Det trengs ikke realfaglig bakgrunn for å søke emnet. Illustrajonsbilde: Colourbox.no
Nytt emne fra høsten 2022 om klima og bærekraft. Les nyhetssak på titan.uio.no. Det trengs ikke realfaglig bakgrunn for å søke emnet. Illustrajonsbilde: Colourbox.no

Er du interessert i å lære mer om klima, klimaendringer og hvordan mennesker må forholde seg til dette? Dette er tema i et nytt emne fra Institutt for geofag, UiO.

Det trengs ikke spesielle forkunnskaper og realfaglig bakgrunn for å ta emnet. Alle interesserte i å lære mer om klimasystemet, bærekraft og hvordan det hele henger sammen i et større perspektiv kan søke emnet. Du trenger kun GSK og ha en aktiv studierett på UiO. Emnet undervises om høsten, er på bachelornivå og gir 10 SP.

Se emnebeskrivelsen for utfyllende informasjon om innhold, læringsmål, undervisning, opptak og søknadsfrist:

GEO1000 – Klima og bærekraft: Naturlige prosesser og menneskets påvirkning

Faglig pedagogisk dag, UiO

Google Earth i geo-undervisningen, Inst for geofag, UiO. Foto: Gunn Kristin TjoflotInstitutt for geofag deltar hvert år med et program for fagløpet geofag på Faglig pedagogisk dag/UiO. Denne dagen gir anledning til å høre aktuelle og varierte foredrag fra våre vitenskaplig ansatte. Her får du garantert lære noe nytt!

Faglig pedagogisk dag ved UiO tilbys årlig og er for lærere, rådgivere, skoleledere og andre interesserte. Mange fagløp er dekket, ikke bare geofag.

Faglig pedagogisk dag 2022 er 3. november. 

Studier i geofag ved UiO

Etter- og videreutdanning for lærere

Geofag i skolen: Etter- og videreutdanning for lærere var et fireårig studieprogram for etter- og videreutdanning i geofag og fagdidaktikk. Dessverre vil ikke programmet bli tilbudt fremover.

Programmet var satt sammen av fire emner: GEO2910V, GEO2920V, GEO2930V, og GEO2940V, og ble undervist fra 2009 til 2018. 'Geofag i skolen' – programmet var et samarbeid mellom Institutt for geofag og Naturfagsenteret.

Det er usikkert om nye EVU-tilbud vil komme de neste årene.

Tidligere studietilbud