Etter- og videreutdanning i geofag

Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere

Geofag – videreutdanning for lærere er et fireårig etter- og videreutdanningsprogram i geofag og fagdidaktikk. Studieprogrammet er satt sammen av fire emner, og er et samarbeid mellom Institutt for geofag og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret).

Emnene tas på deltid med fire samlinger i Oslo (Blindern) for hvert emne. Emnene i Geofag i skolen er:

Tidligere studenter om Geofag i skolen, UiO

Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere er et EVU program ved Institutt for geofag. Flere emner i programmet er evaluert, og studentene gir gode tilbakemeldinger ma at studiet er nyttig i deres arbeid, og at kombinasjonen av geofaglig og pedagogisk innhold er bra.

Faglig pedagogisk dag, Universitetet i Oslo

Institutt for geofag deltar hvert år på Faglig pedagogisk dag. Her har du anledning til å høre foredrag fra våre vitenskaplig ansatte. Her får du garantert lære noe nytt!

Faglig pedagogisk dag tilbys årlig, og er for lærere, rådgivere, skoleledere og andre interesserte. Mange fagområder er dekket, ikke bare geofag.

Kommende Faglig pedagogisk dag er 2.11.2017

Kommende emne

GEO2910V - Feltarbeid i geotop undervises studieåret 2017/18.

Søknadsfristen var 1.8.2017