Hvor kan du jobbe med geofag?

Med en utdanning innen geofag; geologi, geografi og geofysikk har du kunnskap som er etterpurt i dagens og fremtidens arbeidsmarked. Generelt opplever akademikere liten ledighet, og mulighetene for de som har studert geofag er i dag mange. Tidligere studenter fra Institutt for geofag, UiO arbeider i offentlig forvaltning, offentlige- og private selskaper i inn- og utland.

Geofag omfavner flere mange fagområder innen naturfagene og fører til flere yrkesveier og muligheter etter endt studie. Foto: Sælthun/Asbjørnsen/UiO

Geofag fører til flere yrkesveier og muligheter etter endt studie. Foto: Sælthun/UiO

Geofag omfatter flere fagområder innen realfag og teknologi, og studiet kvalifiserer for flere yrker avhengig av din spesialisering og interesser. Tidligere geostudenter fra UiO arbeider som rådgivere, konsulenter, forskere, geologer, geografer, geofysikere, ingeniører eller får andre yrkestitler når de kommer ut i jobb. Noen steder tidligere studenter arbeider:

Publisert 1. apr. 2019 12:51 - Sist endret 21. nov. 2020 10:49