Vi forteller! Kortfilmer om studier i geofag ved UiO

To av våre studenter forteller om studiene og sin studiehverdag. Henrik H. Svensen underviser i begynneremnet GEO1100 – Jordens utvikling. Her forteller han om studiene i geofag ved Universitetet i Oslo.

Geofysikk og klima (BSc)

Are Frode Kvanum går siste året på Geofysikk og klima programmet. Han forteller om studiene og hvorfor han valgte å studere geofysikk og klima.

Geologi og geografi (BSc)

Guro Lilledal Andersen studerer Geologi og geografi, og forteller om studier, om livet som student ved Universitetet i Oslo og sin studiehverdag på Blindern.

Fellesemne i geofag

Henrik H. Svensen underviser alle 1. semesters studenter i emnet; GEO1100 – Jordens utvikling. I denne kortfilmen forteller han om studiene i geofag.

Spennende studier

Guro er student ved Institutt for geofag, UiO. I filmen forteller hun om hvorfor hun synes det er spennende å studere geofag. Nysgjerrighet er et stikkord.

Studér geofag på UiO!

Studiene ved Institutt for geofag har stor bredde, og undervisningen er variert med alt fra forelesninger og gruppearbeid, til ekskursjoner og feltarbeid. Naturen er ofte det fineste klasserommet for læring, noe som denne lille filmen viser.

Søk nå!

MN-studieinfo hjelper deg med alle spørsmål om tilbud og opptak til studier.

Ved spørsmål om studiene kan du kontakte studieadministrasjonen ved Institutt for geofag;

Epost: studieinfo@geo.uio.no

11 gode grunner til å studere ved UiO

Studerer du realfag og teknologi på Universitetet i Oslo er du forberedt på fremtiden.

Se 11 gode grunner til å velge studiested ved Universitetet i Oslo. 

Velkommen til å søke bachelor- eller master studier i geofag ved UiO!

GEO i sosiale medier

Bli bedre kjent med Institutt for geofag, følg oss gjerne her: