Kontaktinformasjon for studier ved MN-fakultetet

Studietilbud og opptak ved MN-fakultetet

 • Bekreftelser
 • Eksamen
 • Enkeltemnestudier, bachelor- og masterprogram
 • Årsenhet i realfag
 • Godkjenning av ekstern utdanning
 • Karakterutskrift
 • Oppbygging av bachelorgrad
 • Studieveiledning
 • Hospitantstatus
 • Tilrettelegging

 

Utveksling

Internasjonale studenter

 

MN-studieinfo

Telefon: 22 85 63 44

E-post: studieinfo@mn.uio.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdager: drop-in veiledning for utveksling til utlandet og internasjonale studenter.

 

ForVei - Studentveiledning

 • Trivsel i studiene
 • Mestring av studenttilværelsen
 • Eksamensmestring
 • Motivasjon
 • Usikkerhet rundt studievalg
 • Personlig utvikling

Programstudenter med spørsmål om:

 • Gjennomføring av ditt studieprogram
 • Utdanningsplan
 • Permisjon
 • Utsatt studiestart

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter