Studieprogrammer

Et studieprogram er et sammenhengende studieløp som gir deg den beste fagkombinasjonen for videre studier og karriere. Se alle våre studieprogram nedenfor.

Hvis du ønsker en annen sammensetting enn det studieprogrammene gir, kan du sette sammen en bachelorgrad selv. Se hva som gjelder for en fritt sammensatt bachelorgrad i realfag.

Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter