Fritt sammensatt bachelorgrad i realfag

Hvis du ønsker en annen sammensetting enn den fagkombinasjonen studieprogrammene våre har, kan du sette sammen en bachelorgrad selv.

En fritt sammensatt bachelorgrad i realfag oppnår du på grunnlag av 3 års studium (180 studiepoeng) der dette må inngå:

Les mer om kravene til en fritt sammensatt bachelorgrad. Du kan bestille vitnemål hvis du oppfyller kravene til graden.

Har du utdanning fra et annet lærested, kan du søke om å innpasse utdanningen. Les mer om godkjenning av utdanning.

Du kan bygge på bachelorgraden ved å søke opptak til et toårig masterprogram. Merk at masterprogrammene har ulike faglige opptakskrav.

For å ta emner som inngår i den fritt sammensatte bacherlorgraden i realfag kan du:

Som enkeltemnestudent er du ikke garantert plass på emner. Etter at programstudentene har fått opptak til emner, starter et enkeltemneopptak til ledige plasser. Les mer om enkeltemneopptak.

Publisert 13. juni 2018 09:15 - Sist endret 11. feb. 2019 12:19