Emnegrupper

En emnegruppe er en kombinasjon av emner fra ett eller flere fagområder, og som er definert til å utgjøre en samlet enhet.

Bachelorprogrammene ved MN-fakultetet har ikke krav til emnegrupper, men til programdefinerte emner på til sammen minst 120 studiepoeng. Disse er ikke definert som en emnegruppe.

MN-fakultetets 80- og 40-grupper er fastsatt for bruk i den fritt sammensatte bachelorgraden i realfag.

Publisert 4. jan. 2011 14:11 - Sist endret 11. mars 2011 10:14