English version of this page

Kvalitetssystem for utdanningen

Kvalitetssystemet i utdanningen skal bidra til å sikre at alle studenter får en aktuell og relevant utdanning med best mulig undervisning og veiledning. Det er derfor viktig at du som student gir oss tilbakemeldinger og bidrar til evalueringer av emner og studieprogrammer.

Gjennom evalueringer av emner og studieprogrammer kan både studenter og ansatte gi tilbakemelding om og innspill til forbedringer av emner og studieprogram. 

Kvalitetssystemet skal sikre at resultater fra evalueringer synliggjøres og behandles. Evalueringsrapportene blir vanligvis lagt ut på fakultetenes og programmenes nettsider. 

Alle universiteter og høgskoler i Norge har et internt system for kvalitetssikring. Det norske regelverket er fastsatt av Kunnskapsdepartementet og NOKUT, og er utviklet på bakgrunn av europeiske standarder for kvalitetssikring.

Les mer:

UiOs sider om kvalitetssystemet for utdanning

MN-fakultetets sider om studiekvalitet

Publisert 22. feb. 2012 13:11 - Sist endret 29. jan. 2020 21:57