Kvalitetssystem for utdanningen

Kvalitetssystemet skal bidra til å sikre at alle studenter får en aktuell og relevant utdanning med best mulig undervisning og veiledning.

Gjennom evalueringer av emner og studieprogrammer kan både studenter og ansatte gi tilbakemelding om og innspill til forbedringer av emner og studieprogram. 

Kvalitetssystemet skal sikre at resultater fra evalueringer synliggjøres og behandles. Evalueringsrapportene blir vanligvis lagt ut på fakultetenes og programmenes nettsider. 

Alle universiteter og høgskoler i Norge har et internt system for kvalitetssikring. Det norske regelverket er fastsatt av Kunnskapsdepartementet og NOKUT, og er utviklet på bakgrunn av europeiske standarder for kvalitetssikring.

Les mer:

UiOs sider om kvalitetssystemet

MN fakultetets sider om kvalitetssystemet

Publisert 22. feb. 2012 13:11 - Sist endret 18. mai 2017 13:00