Studiekvalitet ved Institutt for geofag

På denne siden finnes nye og eldre rapporter om studiekvalitet ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Årsrapporter om studiekvalitet:

Periodisk program evaluering:

Tilsynssensorrapporter (avviklet):

Eldre rapporter

Publisert 28. feb. 2011 14:12 - Sist endret 18. mai 2017 13:11