Studiekvalitet ved Institutt for geofag

På denne siden finner du nye og eldre rapporter om studiekvalitet ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Rapporter om studiekvalitet:

Eldre rapporter (arkiv):

Periodisk evaluering av program:

Tilsynssensorrapporter (avviklet):

Tilsynsrapporter for emner foretatt av emnets tilsynssensor (ekstern fagperson), dvs at det ble gjort en vurdering av undervisning, eksamensordning, karaktersetting og karakterfordeling.

2007 2010 2013
2008 2011  
2009 2012  

I tillegg til tilsynssensorordningen ble også emner gjenstand for periodisk emneevaluering hvert 4 år. I de tilfeller et emne har blitt periodisk evaluert ligger rapporten tilgjengelig som pdf på emnets emneside. Alle emner i geologi, geografi og geofysikk/Institutt for geofag er tilgjengelig fra emneoversikten.

Publisert 28. feb. 2011 14:12 - Sist endret 29. jan. 2020 21:58