Studiekvalitetsrapporter fra Institutt for geofag

 

Tilsynssensorrapporter:
 

Vår 2009:

GEG2110: Landformdannende prosesser
GEG2120: Naturressursforvaltning
GEG2340: Prosjektoppgave i geografi
GEO4430: Snø og snøhydrologi

Vår 2009:

GEO4240: Seismisk tolkning.
GEO4280: Seismisk signalbehandling.
GEO9200: Bassenganalyse – prinsipper og anvendelse

Vår 2009:

GEL2140: Geofysikk og global tektonikk
GEL2150: Felt- og metodekurs i geologi og geofysikk
GEO4840: Tektonikk
GEO4850: Advanced structural geology

Vår 2009:

GEO2010: Overflatehydrologi
GEO4330: Advanced hydrological modelling
GEO4340: Fluvial hydrologi (10 studiepoeng)
GEO4360: Field methods in hydrogeology
GEO5900/9900: Chemical processes in soil and ground water

Høst 2009:

GEO4211: Petroleumssystemer
GEO4230: Bassengdannelse og sekvensstratigrafi
GEO4260: Reservoargeofysikk
GEO4620: Seismiske bølger og seismologi
GEO4630: Geodynamikk

 

 

 

Publisert 21. feb. 2012 15:38 - Sist endret 21. feb. 2012 15:48