Vi vurderer deg - du evaluerer oss

Hjelp oss å bli bedre: Akkurat slik vi vurderer dine prestasjoner gjennom studiet og setter karakterer, ber vi deg delta i evalueringer av emnene du tar og studieprogrammet du går på. Si hva du mener om studietilbudet!

Gjennom evalueringer av emner og studieprogrammer har du som student mulighet til å gi tilbakemelding og innspill til forbedringer av emner og studieprogrammer. Evalueringene inngår i det systematiske arbeidet med å gjøre kvaliteteten på studiene enda bedre for deg selv og framtidige studenter.

I løpet av studiet vil du derfor bli bedt om å delta i evalueringer av studieprogrammet du er tatt opp på og emnene du følger.

Evaluering av studieprogram

I evalueringen av studieprogrammet har du anledning til å gi tilbakemelding om hva du synes om studieprogrammet som helhet.

Du vil kunne bli bedt om å delta i flere evalueringer i løpet av studiet ditt, og det er viktig at du deltar alle gangene.

I de ulike evalueringene blir du bedt om å svare på ulike spørsmål, f.eks.om:

  • studietilbudet svarer til forventningene da du søkte,
  • hva du synes om tilbudet av emner,
  • mulighetene for delstudier i utlandet,
  • arbeidslivsrelevans m.m.

Svarene dine bidrar til å gjøre MN-fakultetet til et bedre studiested for deg selv og kommende studenter.

Evaluering av emner

Hver gang du går på et emne vil du bli bedt om å evaluere emnet underveis i semestret - underveisevaluering.

Underveisevaluering skjer omtrent halvveis i semestret hver gang emnet tilbys. Evalueringen kan skje på mange forskjellige måter. Hensikten er at du skal kunne si hva du mener om undervisningsopplegget og pensum for forbedring mens emnet går.

Alle emner blir også evaluert i slutten av semesteret emnet tilbys. Denne evalueringen gjennomføres av fagansvarlig i samarbeid med involverte lærere og ressurser i emnet. For noen emner blir også tilbakemeldinger fra studenter inkludert her.
 

Publisert 17. jan. 2011 14:42 - Sist endret 3. jan. 2022 13:16