Læringsmiljø ved MN-fakultetet

Det er viktig for MN-fakultetet å ha en undervisningskultur som gir et godt, stimulerende og trygt læringsmiljø. Læringsmiljøet omfatter både det fysiske og det psykososiale miljøet du som student er en del av.

Si fra!

Fakultetet ønsker å følge opp og påse at du som student opplever å ha et godt læringsmiljø og vi er avhengig av ros og ris fra deg for å bli bedre. Derfor oppfordrer vi deg til å si fra når du mener noe bør forbedres. Ikke minst ber vi deg si fra hvis du opplever eller får kjennskap til alvorlige, kritikkverdige forhold.

Et godt læringsmiljø vil bedre forutsetningene for at du som student trives, og det gir et godt grunnlag for faglige resultater. Hvis du og dine medstudenter opplever at enkeltpersoner, ett miljø eller anndre faktorer bidrar i stor grad til ett godt læringsmiljø oppfordrer vi deg til å gi tilbakemelding på dette.

Både MN-fakultetet og hvert av instituttene har en ansvarlig kontaktperson for læringsmiljøet. Disse kontaktpersonene er her for deg, enten du kommer med ros eller ris, eller bare trenger noen å prate med.

ForVei

ForVei står for forberedende veiledning og er et tilbud om en personlig, forberedende veiledningssamtale. Tilbudet gis til studenter ved MN-fakultetet som er i sitt 2. semester på ett av våre studieprogrammer. Tema for samtalen er livet som student ved UiO.

Studentrepresentanter

MN-fakultetets studentutvalg (MNSU) representerer alle studenter ved fakultetet overfor fakultetsledelsen og administrasjonen, og er studentenes talerør utad. I tillegg er det fagutvalg på hvert institutt. Fagutvalgenes sider finner du fra instituttets "Livet rundt studiet" side. Utvalgene har mulighet til å ta opp saker og komme med forslag i de fora de er representert.

Vårt hovedmål er fornøyde studenter som trives og mestrer studiesituasjonen.

 

 

Publisert 9. mars 2012 07:21 - Sist endret 3. juli 2015 09:53