English version of this page

Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

På den sikre siden

illustrasjonsbannerSikresiden.no er eit mobiltilpassa nettsted som gir informasjon om kva du skal gjere når og hvis noko skjer. Leiinga ved UiO oppfordrar alle ansatte og studentar til å lagre siden på din mobil og sette deg godt inn i innhaldet.

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentralen ved UiO: 22 85 66 66
Ring nødetatene først, deretter vakt- og alarmsentralen.

HMS – arbeidsmiljø

Sentrale policyer, prosedyrer og verktøy.

Førstehjelpskurs

Gratis førstehjelpskurs tilbys alle ansatte ved MN-fakultetet.

Opplæring

Oversikt over kommende HMS-kurs på universitetet.

Mål for HMS-arbeidet

  • Byggje ein felles HMS-kultur som bidreg til at tilsette og studentar opplever ein trygg, inkluderande og helsefremjande arbeidsplass med fokus på likeverd, respekt og openheit.
  • Studentar og tilsette har eit trygt lærings- og arbeidsmiljø, med fokus på førebygging av uønskte hendingar.
  • Er i tråd med UiO si overordna målsetjing for HMS, arbeidsmiljølova og internkontrollforskrift.  

Roller i HMS-arbeidet på MN-fakultetet

Planer

Brannvern

Etasjevaktar og lokale rutinar ved instituttane. 

Arbeidsmiljøutvalet ved fakultetet (MN-LAMU)

Systematisk HMS-arbeid