English version of this page

Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Koronaviruset (coronavirus COVID-19)

Nødnummer:

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt/Alarm: 22 85 66 66

Si fra!

På den sikre siden

illustrasjonsbannerSikresiden.no er eit mobiltilpassa nettsted som gir informasjon om kva du skal gjere når og hvis noko skjer. Leiinga ved UiO oppfordrar alle ansatte og studentar til å lagre siden på din mobil og sette deg godt inn i innhaldet.

HMS-mål

MN-fakultetet har som mål å kvalitetssikre HMS-arbeidet ved einingane, slik at:

  • Arbeide er samordna og i tråd med UiO si overordna målsetting, følger vedtatte policyer og prosedyrer
  • Studentar og tilsette har eit fullt forsvarleg lærings- og arbeidsmiljø, med fokus på førebygging av uønskte hendingar
  • Det byggast ein felles HMS-kultur som bidreg til at dei tilsette opplev arbeidsplassen som helsefremjande
  • Se til at HMS-arbeidet utvikles for å oppfyll lova sine krav til helse, miljø og tryggleik

HMS - Arbeidsmiljø

Sentrale policyer, prosedyrer og verktøy.

Førstehjelpskurs

Gratis førstehjelpskurs tilbys alle ansatte ved MN-fakultetet.

Opplæring

Oversikt over kommende HMS-kurs på universitetet.

Arbeidsmiljøutvalet ved fakultetet (MN-LAMU)

Systematisk HMS-arbeid