Læringsmiljøkontakter

 

Enhet Læringsmiljøkontakt
MN fakultetet

Kristine Jøssang

Vara: Cecil B. Tidemand Grosch

Farmasøytisk institutt Nina Woldene
Fysisk institutt

Grete Stavik-Døvle

Institutt for geofag Marie Berstad
Institutt for informatikk Kristin Bråthen
Institutt for biovitenskap

Torill Rørtveit

Institutt for teoretisk astrofysikk Lill Theodorsen
Kjemisk institutt Kirsti Ales Dalseth
Matematisk institutt

Annika Rigenholt

Institutt for teknologisystemer

Kaja Mosserud-Haavardsholm

 

Publisert 12. apr. 2013 10:17 - Sist endret 17. jan. 2018 09:32