Studiekvalitet: Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Vi vil i bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi gi en aktuell og relevant utdanning med best mulig undervisning og veiledning for våre studenter. Både program og emnene som inngår blir derfor jevnlig evaluert. Det er viktig at du som student bidrar med tilbakemelding og deltar i evalueringer av studiene.

Studieprogrammet gjennomgår jevnlig ulike evalueringstiltak for å sikre og utvikle kvaliteten i studiet. Dette arbeidet blir gjort:

  • Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt

  • Eksterne tilsynssensorer fører tilsyn med og bidrar til å utvikle eksamen og sensur

  • Fakultetet foretar minst hvert fjerde år en grundigere evaluering av programmet, der også eksterne representanter deltar

  • Emnene som inngår i programmet evalueres minst hvert 4 år

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO.

Rapporter

Årlige rapporter

- Programrapport for 2005 - 2006 (pdf)

- Programrapport for 2006 - 2007 (pdf)

- Programrapport for 2008 - 2009 (pdf)

- Programrapport for 2010 - 2011 (pdf)

Periodisk program evaluering (2012)

- Rapport fra eksternt panel (pdf)

- Rapport fra Geofag (pdf)

- Student undersøkelse (pdf)


Denne dokumentasjonen låg før på programsidene for Geofag: geologi, geofysikk og geografi, og ble flyttet hit 29.01.2020.

Publisert 29. jan. 2020 17:06 - Sist endret 29. jan. 2020 17:29