Læringsressurser

Geofag - Fagressurser

Institutt for geofags samlinger av bøker og tidsskrift finner du i Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus. Via Realfagsbibliotekets nettsider får du som student tilgang på en rekke fagressurser på nett.

Lesesaler og møteplasser

Som student ved Institutt for geofag har du flere muligheter til lesesaler og termstuer.

Student IT

Som student ved UiO får du tilgang til en rekke IT-ressurser.

Realfagsbiblioteket

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus har bøker og tidskrifter for geofag. Her er får du også tilgang på lesesalsplasser, spesialrom, grupperom og muligheter for å ta utskrift, kopiere og foreta skanning.

Studiestart

Slik bekrefter du utdanningsplanen din i StudentWeb!