Studér geofag ved Universitetet i Oslo

En utdanning i geofag gir mange muligheter. Med kunnskap i geologi og geofysikk, geografi, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi, åpner det seg opp spennende karriereveier i yrker som ivaretar viktige oppgaver i det offentlige og i det private næringsliv. Dette er ikke bare en studieplass, men en fremtidsmulighet!

Gode grunner til å studere geofag ved UiO

  • Institutt for geofag har stor bredde i forskning og studietilbud
  • variert undervisning med feltarbeid og ekskursjoner, arbeid i laboratorier og bruk av data og beregninger
  • i tillegg til det faglige lærer du å arbeide selvstendig, ta egne valg, og å samarbeide med andre
  • du vil lære å analysere problemstillinger, samle inn data, og skrive faglige rapporter
  • internasjonalt miljø med utvekslings- og masterstudenter
  • mulighet til å delta aktivt i studentforeninger ved instituttet og fakultetet

Studieprogrammer og studieretninger

Kort om bachelorstudiene i geofag

Bli inspirert!

Geofagene er spennende

Geolog Henrik Svensen kommer til poenget!

Hvor valgte du geofag?

Fra forskning.no: Tre geofag forskere om hvordan de valgte sitt forskningsfelt.

Feltarbeid; viktig i geofag

Feltarbeid i geologi, meteorologi, naturgeografi og hydrologi.

Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo

Karrieresenteret ved UiO er et bindeledd mellom studenter og arbeidsgivere.

Som UiO student kan du gå på kurs, få veiledning eller hjelp med søknader eller gå på egne karrieredager.

Om studiemiljø og studiekvalitet

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som måler studiekvallitet. Studiene i geofag, Institutt for geofag, UiO scorer bra på studenters oppfatning av m.a.:

  • Læringsmiljø – sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr
  • Inspirasjon – stimulerende, utfordrende og motiverende
  • Yrkesrelevans – jobbmuligheter, yrkesrelevans og praksis

Studér realfag ved Universitetet i Oslo

Bli UiO student

Lær av Norges fremste forskere. Møt noen av våre forskere og undervisere. Har du spørsmål?