Studér geofag ved Universitetet i Oslo

En utdanning i geofag gir mange muligheter innen arbeidslivet og videre studier. Med kunnskap i geologi og geofysikk, geografi, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi, åpner det seg opp spennende karriereveier i yrker som ivaretar viktige oppgaver i det offentlige og i det private næringsliv. Dette er ikke bare en studieplass, men en fremtidsmulighet!

Gode grunner til å studere geofag hos oss

  • Institutt for geofag har et bredt geofaglig forsknings- og studiemiljø med mange emner og flere studieretninger/studieløp
  • variert undervisning for eksempel feltarbeid og ekskursjoner, arbeid i laboratorier og bruk av data og beregninger
  • i tillegg til det faglige lærer du å arbeide selvstendig, ta egne valg, men også å samarbeide med andre
  • du vil lære å analysere problemstillinger, samle inn data, og skrive faglige rapporter
  • et internasjonalt miljø med mange utvekslings- og masterstudenter
  • mulighet til å delta aktivt i studentforeninger ved instituttet og fakultetet

Studieprogrammer og studieretninger

Studiefilmer om våre bachelorprogrammer:

Hvor arbeider geovitere?

Tidligere studenter fra Institutt for geofag jobber innen offentlig forvaltning, offentlige og private selskaper i inn- og utland f.eks.*:

* Listen er ikke fullstendig

Om geofag; valg og filmer om å arbeide i felt

Isbreer, jordskjelv, vulkaner og masseutryddelser?

Tre geo-forskere om hvordan de valgte sitt forskningsfelt.

Feltarbeid; viktig i geofag

Om feltarbeid i fire geo-yrker; geolog, meteorolog, naturgeograf, og hydrolog.

Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo

Karrieresenteret ved UiO er et bindeledd mellom studenter og arbeidsgivere.

Som UiO student kan du gå på kurs, få veiledning eller hjelp med søknader eller gå på egne karrieredager.

Om studiemiljø og studiekvalitet

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som måler studiekvallitet. I denne scorer institutt for geofag godt på studentenes oppfatning av m.a.

  • Læringsmiljø – sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr
  • Inspirasjon – stimulerende, utfordrende motiverende
  • Yrkesrelevans – jobbmuligheter, yrkesrelevans, praksis

10 grunner til å ta realfagstudier ved UiO

Studerer du realfag og teknologi på Universitet i Oslo er du forberedt på fremtiden.

Bli UiO student

Lær av Norges fremste forskere. Møt noen av våre forskere og undervisere.

Har du spørsmål?