English version of this page

Om forskningen

Instituttet er landets bredeste geofaglige forsknings- og undervisningsmiljø. Bredden vokste frem fra sammenslåingen av Institutt for geofysikk, Geografisk institutt (kun naturgeografi) samt Institutt for geologi ved UiO i 2003.

Tynnslip av en steinprøve for analyser under mikroskop. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Tynnslip av en steinprøve for analyser under mikroskop. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Ved instituttet forskes det på alle prosesser som skjer fra jordens indre til den ytterste atmosfæren. Arbeidet kjennetegnes av feltarbeid over store deler av verden med et vidt spekter av analyser fra egne laboratorier og databaserte modellerings- og analyseverktøy.

Instituttet er organisert i fem fagseksjoner, men forskningen foregår i stor grad også på tvers av disse i mer eller mindre formelle forskergrupper, prosjekter og samarbeid i sentre. Flere av gruppene/prosjektene/sentrene demonstrerer den tverrfaglige karakteren vår forskning følger, og viser våre satsninger framover.

Flere større satsninger og samarbeid vi deltar i nå er:

Instituttet har et utstrakt forskningssamarbeid med offentlige og private institusjoner, og har vært og er bidragsyter til ulike forskningssentre. Blant annet:

Infrastruktur og laboratorier

For å understøtte forskning og undervisning i våre fagområder har vi flere avanserte forskningslaboratorier, verksteder og annen infrastruktur. Noen av våre fasiliteter tar eksterne oppdrag. Se det enkelte laboratorium for informasjon.

Gå til oversikt for infrastruktur og laboratorier

Publisert 28. feb. 2011 16:09 - Sist endret 21. sep. 2022 15:42