Forskning ved Institutt for geofag

Instituttet er landets bredeste geofaglige forsknings- og undervisningsmiljø. Breden vokste fram fra sammenslåingen av Geografisk institutt, Institutt for geofysikk og Institutt for geologi ved UiO i 2003.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Ved instituttet forskes det på alle prosesser som skjer fra jordens indre til den ytterste atmosfæren. Arbeidet kjennetegnes av feltarbeid over store deler av verden med et vidt spekter av analyser fra egne laboratorier og databaserte modellerings- og analyseverktøy.

Instituttet er organisert i fem fagavdelinger, men forskningen foregår i stor grad også på tvers av disse i mer eller mindre formelle forskergrupper. Fire av disse gruppene demonstrerer den tverrfaglige karakteren og viser instituttets satsninger framover:

Instituttet har et utstrakt forskningssamarbeid med offentlige og private institusjoner, og har vært bidragsyter til ulike forskningssentre. Blant annet:

For å støtte denne forskningen har vi flere avanserte forskningslaboratorier og annen infrastruktur.

Publisert 28. feb. 2011 16:09 - Sist endret 23. feb. 2022 10:05