English version of this page

Vulkanutbruddenes innvirkning på klima, miljø, og vikingenes samfunn 500-1250 e.Kr. (VIKINGS)

Bilder: Sarychev Peak Volcano/Wikipedia | Foto av Osebergskipet: Kirstin Krüger/UiO

Bilder: Sarychev Peak Volcano/Wikipedia | Foto av Osebergskipet: Kirstin Krüger/UiO

Dette prosjektet har sine hovedsider med mer informasjon om forskning og mål på engelsk.

Les mer om prosjektet på engelske websider.

Om prosjektet

VIKINGS er et tverrfaglig prosjekt som tar sikte på å forstå rollen vulkanutbrudd og klimaendringer spilte i utformingen av den tidlige historien til Skandinavia. Perioden 500-1250 var preget av samfunnsomveltninger, befolkningsekspansjon, nye kongedømmer - og store vulkanutbrudd påvist gjennom geokjemiske markører i iskjerner og andre sedimentære arkiver. Klimavariasjonene i Europa, og spesielt i Skandinavia i perioden, er imidlertid dårlig forstått selv innenfor en århundrelang tidsskala. Dessuten har tilgjengelige dateringer av arkeologiske funn fra tidsperioden sjelden blitt tolket innenfor rammer av klimatiske og miljømessige endringer.

Med VIKINGS-prosjektet vil vi forstå detaljene i den klimatiske utviklingen i denne viktige tidsperioden og undersøke de samfunnsmessige konsekvensene av kraftige vulkanutbrudd.

Finansiering

Det engelske navnet på prosjektet er Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500–1250 CE (VIKINGS). Prosjektet er finansiert i kategorien Ground-breaking research (FRIPRO) av Norges forskningsråd (NFR), med NFR prosjektnummer 275191.

VIKINGS-prosjektet startet opp i 2018 og har varighet ut 2023.

Samarbeid

Publikasjoner

 • Plunkett, Gill; Sigl, Michael & et al, . (2022). No evidence for tephra in Greenland from the historic eruption of Vesuvius in 79 CE: implications for geochronology and paleoclimatology. Climate of the Past. ISSN 1814-9324. 18, s. 45–65. doi: 10.5194/cp-18-45-2022.
 • Van Dijk, Evelien; Mørkestøl Gundersen, Ingar; de Bode, Anna; Høeg, Helge; Loftsgarden, Kjetil & Iversen, Frode [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Climate and society impacts in Scandinavia following the 536/540 CE volcanic double event. Climate of the Past. ISSN 1814-9324. doi: 10.5194/cp-2022-23.
 • Mjærum, Axel; Loftsgarden, Kjetil & Solheim, Steinar (2022). Human-vegetation dynamics in Holocene south-eastern Norway based on radiocarbon dated charcoal from archaeological excavations. The Holocene. ISSN 0959-6836. 32(7), s. 690–702. doi: 10.1177/09596836221088242. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bajard, Manon Juliette Andree; Ballo, Eirik Gottschalk; Høeg, Helge Irgens; Bakke, Jostein; Støren, Eivind Wilhelm Nagel & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Climate adaptation of pre-Viking societies. Quaternary Science Reviews. ISSN 0277-3791. 278. doi: 10.1016/j.quascirev.2022.107374.
 • ter Schure, Anneke Theresia Maria; Bajard, Manon Juliette Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Gottschalk & Bakke, Jostein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Anthropogenic and environmental drivers of vegetation change in southeastern Norway during the Holocene. Quaternary Science Reviews. ISSN 0277-3791. 270. doi: 10.1016/j.quascirev.2021.107175. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abbott, Peter; Plunkett, Gill; et al, . & Sigl, Michael (2021). Cryptotephra from the Icelandic Veiðivötn 1477 CE eruption in a Greenland ice core: confirming the dating of volcanic events in the 1450s CE and assessing the eruption's climatic impact. Climate of the Past. ISSN 1814-9324. 17, s. 565–585. doi: 10.5194/cp-17-565-2021.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Ferd og frakt over fjell og vidde. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 21, s. 7–23. doi: 10.5617/pt.7555. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solheim, Steinar & Iversen, Frode (2019). The mid-6th century crises and their impacts on human activity and settlements in southeastern Norway. I Brady, Niall & Theune, Claudia (Red.), SETTLEMENT CHANGE ACROSS MEDIEVAL EUROPE OLD PARADIGMS AND NEW VISTAS. Sidestone Press. ISSN 978-90-8890-806-4. s. 423–434. Fulltekst i vitenarkiv
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). The prime movers of iron production in the Norwegian Viking and Middle Ages. Fornvännen. ISSN 0015-7813. 2019(2), s. 75–87.
 • Toohey, Matthew; Krüger, Kirstin; Schmidt, Hauke; Timmreck, Claudia; Sigl, Michael & Stoffel, Markus [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Disproportionately strong climate forcing from extratropical explosive volcanic eruptions. Nature Geoscience. ISSN 1752-0894. 12, s. 100–107. doi: 10.1038/s41561-018-0286-2.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2019). The Fimbulwinter theory and the 6th century crisis in the light of Norwegian archaeology: Towards a human-environmental approach. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 21, s. 101–119. doi: 10.5617/pt.7538. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2022). Iron Age Vulnerability. An analytical approach to the Fimbulwinter hypothesis.
 • Loftsgarden, Kjetil (2022). The wonderful 7th century.
 • Boessenkool, Sanne (2022). Unearthing past ecologies and societies using sedimentary ancient DNA.
 • Fuglestvedt, Herman Fæhn (2022). Arctic Polar Vortex Controls Aerosol Evolution After High-Latitude Volcanic Eruptions.
 • Fuglestvedt, Herman Fæhn (2022). High-Latitude Explosive Volcanic Eruptions and Their Sensitivity to Source Parameters.
 • Zhuo, Zhihong; Fuglestvedt, Herman Fæhn & Krüger, Kirstin (2022). Impacts of tropical versus extratropical volcanic eruptions co-injecting sulfur and halogen to the stratosphere.
 • Zhuo, Zhihong; Fuglestvedt, Herman Fæhn; Toohey, Matthew; Mills, Michael J & Krüger, Kirstin (2022). Impacts of tropical versus extratropical volcanic eruptions co-injecting sulphur and halogen to the stratosphere.
 • Zhuo, Zhihong; Fuglestvedt, Herman Fæhn; Toohey, Matthew & Krüger, Kirstin (2022). Impacts of tropical versus extratropical volcanic eruptions with sulphur and halogen injections to the stratosphere.
 • Tjoflot, Gunn Kristin (2022). The Vikings project in brief: New YouTube film.
 • Ballo, Eirik Gottschalk; Bajard, Manon Juliette Andree; Bakke, Jostein; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; D'Andrea, William J. & Høeg, Helge Irgens (2022). Lake Sagtjernet hydrogen isotopes and pollen .
 • Ballo, Eirik Gottschalk (2022). Lipid biomarkers in Lake Sagtjernet, Norway.
 • Bajard, Manon Juliette Andree (2022). Agricultural and climatic contexts associated to the Fimbulwinter in the area of Gardermoen: when pre-Viking societies adapted to the climate.
 • Krüger, Kirstin (2022). VIKINGS: Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 Common Era.
 • Krüger, Kirstin; Fuglestvedt, Herman Fæhn; Van Dijk, Evelien; Zhuo, Zhihong; Sigl, Michael & Toohey, Matthew (2022). Modelling volcanic climate and environmental impacts and their signals in ice cores.
 • Krüger, Kirstin; Fuglestvedt, Herman Fæhn; Zhuo, Zhihong; Mills, Mike & Sigl, Michael (2022). Volcanic sulfate deposition to Greenland and Antarctica: A modeling sensitivity study with CESM(WACCM).
 • Krüger, Kirstin (2022). VIKINGS - Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE. [Internett]. YouTube.
 • Gabriel, Imogen & Sigl, Michael (2022). Insight into volcano-climate impacts between 750 and 770 CE using the Greenland ice core records.
 • Hutchinson, William & Sigl, Michael (2022). Timing and climate impact of Iceland’s largest basaltic eruptions: new insights from ice core archives.
 • Gabriel, Imogen & Sigl, Michael (2022). Deciphering the sources and climate impact potential of pre-historic volcanic eruptions from Iceland using the Greenland ice cores: a case study from the 8th century.
 • Sigl, Michael; Gabriel, Imogen & Krüger, Kirstin (2022). Timing of Holocene volcanic eruptions and their radiative aerosol forcing.
 • Fuglestvedt, Herman Fæhn; Zhuo, Zhihong; Mills, Michael J. & Krüger, Kirstin (2021). Modelling the atmospheric impacts of high-latitude explosive volcanic eruptions.
 • Fuglestvedt, Herman Fæhn; Zhuo, Zhihong; Michael, Mills & Krüger, Kirstin (2021). Modelling the atmospheric impacts of high-latitude explosive volcanic eruptions.
 • ter Schure, Anneke; Bajard, Manon Julietto Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk & Bakke, Jostein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Anthropogenic and environmental drivers of biological change in southeastern Norway during the Holocene.
 • ter Schure, Anneke; Bajard, Manon Julietto Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk & Bakke, Jostein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Disentangling anthropogenic and environmental drivers of biological change in southeastern Norway during the Holocene.
 • Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Ballo, Eirik Gottschalk; Krüger, Kirstin & Iversen, Frode (2021). Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society?
 • Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Krüger, Kirstin & Iversen, Frode (2021). Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society in Norway?
 • Sigl, Michael; Krüger, Kirstin & Et al, More authors (2021). Insights on the timing, global sulfate lifecycle an􀀀 climate impact of Earth's largest (pre-) historic volcanic eruptions. EGU General Assembly. EGU21-946. doi: 10.5194/egusphere-egu21-946%2C%202021.
 • Bajard, Manon Juliette Andree (2021). PC1. Improving food security: new techniques. [Internett]. Press conference/EGU General Assembly 2021.
 • Zhuo, Zhihong; Fuglestvedt, Herman Fæhn; Toohey, Matthew; Mills, Michael J. & Krüger, Kirstin (2021). Model comparison of stratospheric aerosol forcing of tropical and extratropi-cal volcanic eruptions.
 • Zhuo, Zhihong; Fuglestvedt, Herman Fæhn; Toohey, Matthew; Mills, Michael J. & Krüger, Kirstin (2021). Model comparison of aerosol forcing and impactof tropicaland extratropical eruptions.
 • Bajard, Manon Juliette Andree & Dacey, James (2021). Food Security Lessons from the Vikings. [Tidsskrift]. EOS Science News by AGU.
 • Van Dijk, Evelien & Krüger, Kirstin (2021). Impact of large volcanic eruptions on the 6th-7th century climate.
 • Van Dijk, Evelien & Krüger, Kirstin (2021). Large volcanic eruptions as a natural hazard: The impact of the 536/540 CE double event on the atmospheric circulation, surface climate, vegetation and society in Scandinavia.
 • Ballo, Eirik Gottschalk; Bajard, Manon Juliette Andree; Bakke, Jostein & Støren, Eivind Wilhelm Nagel (2021). Using CT scans to count varves: Application to Lake Sagtjernet.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Høeg, Helge I.; Bakke, Jostein; Støren, Eivind N. & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Instability or adaptation of the pre-Viking society to the climate variability of the Late Antiquity?
 • Fuglestvedt, Herman; Krüger, Kirstin; Zhuo, Zhihong; Sigl, Michael; Toohey, Matthew & Mills, Michael J. (2021). Modelling high-latitude explosive eruptions and their atmospheric and environmental impacts .
 • Zhuo, Zhihong; Fuglestvedt, Herman Fæhn & Krüger, Kirstin (2021). Impacts of tropical versus extratropical volcanic eruptions (including volcanic sulphur and halogen injections).
 • Zhuo, Zhihong; Fuglestvedt, Herman; Toohey, Matthew; Mills, Michael J. & Krüger, Kirstin (2021). Model comparison of volcanic aerosol forcing and climate impact of tropical and extratropical eruptions.
 • Tjoflot, Gunn Kristin (2021). Food Security Lessons from the Vikings.
 • Gabriel, Imogen & Sigl, Michael (2021). Tephra in the Greenland Ice cores: Insights into Icelandic volcano-climate impacts.
 • Gabriel, Imogen & Sigl, Michael (2021). Unlocking the secrets of past Icelandic volcanism with tephra.
 • Sigl, Michael (2021). Volcanism & Climate during the past 2,500 years; Joint seminar in atmospheric, ocean and climate science.
 • Van Dijk, Evelien & Krüger, Kirstin (2020). Was there a volcanic induced long lasting cooling in the mid 6th-7th century?
 • Van Dijk, Evelien Jacoba Cornelia & Krüger, Kirstin (2020). The impact of the 536/540 CE double volcanic eruption event on the climate.
 • Van Dijk, Evelien Jacoba Cornelia & Krüger, Kirstin (2020). Impact of the 536/540 CE double eruption event on the 6th -7th century climate using model and proxy data.
 • Fuglestvedt, Herman & Kirstin, Krüger (2020). Modelling the Atmospheric Forcing of High-Latitude Volcanic Eruptions.
 • Van Dijk, Evelien Jacoba Cornelia & Krüger, Kirstin (2020). Impact of the 536/540 CE double volcanic eruption event on the 6th-7th century climate using model and proxy data.
 • Bajard, Manon Julietto Andree (2020). The hidden face of lakes: how natural archives bring us back to the Viking Age and beyond.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Record of climate and environmental changes in a dead-ice lake close to Gardermoen told by a 10 000 years old freshwater fish and a Viking King.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE .
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tracing socio-environmental dynamics and climate changes in the period 300-1300 CE in Scandinavia from lake sediments.
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). How many Vikings were there? The population of Western Scandinavia 400–1000.
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). The population of Western Scandinavia 400–1000 AD.
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). I vikingtida stod innlandet for ein enorm jernproduksjon. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Loftsgarden, Kjetil (2020). Ferd og frakt over fjell og vidde. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Krüger, Kirstin (2020). Volcanic Eruptins and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE .
 • Smedsrud, Morten Skipenes & Loftsgarden, Kjetil (2020). Finner tegn til ekte fimbulvinter. [Tidsskrift]. Apollon.
 • Tjoflot, Gunn Kristin (2020). Finner tegn på at fimbulvinteren har skjedd.
 • Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Bajard, Manon Julietto Andree; Bakke, Jostein & Støren, Eivind Wilhelm Nagel (2019). Reconstructing climate and socio-environmental changes using lake sediments .
 • Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Bajard, Manon Julietto Andree; Bakke, Jostein & Støren, Eivind Wilhelm Nagel (2019). Reconstructing climate and socio-environmental changes using lake sediments .
 • Van Dijk, Evelien Jacoba Cornelia (2019). The impact of the double volcanic eruption event 536/540 CE on the climate.
 • Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Bajard, Manon Julietto Andree; Bakke, Jostein & Støren, Eivind Wilhelm Nagel (2019). Reconstructing climate and socio-environmental changes using lake sediments .
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Mass production and marketplaces from the late Viking Age.
 • Krüger, Kirstin (2019). Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE .
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Skeid.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). The demography of the Viking Age or: How I Learned to Stop Worrying and Love Big Data.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Store og små vestnorske marknadsplassar.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). It's Iron ore it's nothing!
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Hestekamp og handel i vikingtid og middelalder’.
 • Krüger, Kirstin (2019). Working Group Overview.
 • Krüger, Kirstin; Sigl, Michael; Toohey, Matthey & Iversen, Frode (2019). Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE .
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). Vikingar og vulkaner. Klima og samfunnsutvikling 536–1250.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). The production of iron at seasonal settlements in the Norwegian mountains.
 • Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Bajard, Manon Julietto Andree; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein & Svensen, Henrik (2019). High-resolution lacustrine records of environmental changes in Scandinavia: a focus on the Migration period and Viking age.
 • Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Bajard, Manon Julietto Andree; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein & Svensen, Henrik (2019). High-resolution lacustrine records of environmental changes in Scandinavia: a focus on the Migration period and Viking age.
 • Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Bajard, Manon Julietto Andree; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein & Svensen, Henrik (2019). High-resolution lacustrine records of environmental changes in Scandinavia: a focus on the Migration period and the Viking age.
 • Loftsgarden, Kjetil (2019). VIKINGS project.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Eirik, Ballo; Jostein, Bakke; Eivind, Støren; Helge, Høeg & Frode, Iversen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Socio-environmental dynamics and volcanic eruptions in the 500-1250 CE period in Scandinavia: new sight in Lake Ljøgottjern sediment sequence.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Eirik, Ballo; Jostein, Bakke; Eivind, Støren; Helge, Høeg & Frode, Iversen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Socio-environmental dynamics and volcanic eruptions in the 500-1250 CE period in Scandinavia: new sight in Lake Ljøgottjern sediment sequence.
 • Bajard, Manon Julietto Andree & Eirik, Ballo (2019). First insight in Norwegian sedimentary archives .
 • Bostic, Joshua Neilson; Hagopian, William Martin; Svensen, Henrik & Jahren, Anne Hope (2019). Predicting seasonal climate using intra-ring stable isotope analysis.
 • Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Bajard, Manon Julietto Andree; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein & Svensen, Henrik (2019). High-resolution lacustrine records of environmental changes in Scandinavia: a focus on the Migration period and Viking age.
 • Tjoflot, Gunn Kristin (2018). Natural sciences and history, the Vikings seen in light of climate changes.
 • Tjoflot, Gunn Kristin (2018). Vulkanutbrudd og klimaendringer, hva betydde det for vikingene? .
 • Bajard, Manon Julietto Andree & Kirstin, Krüger (2018). VIKINGS Project Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE .
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2021). Iron Age Vulnerability. The Fimbulwinter hypothesis and the archaeology of the inlands of eastern Norway. Faculty of Humanities, University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mars 2022 16:26 - Sist endret 16. sep. 2022 15:19