English version of this page

Interface Dynamics in Geophysical Flows – EarthFlows

Geofysiske strømningsprosesser inkluderer strømning av gasser, væsker og viskøse faste stoffer i geosfæren, hydrosfæren, kryosfæren (snø, is) og atmosfæren. I denne tverrfaglige forskergruppen undersøkes dynamikken av grenseflatene mellom det som strømmer og mediet(ene) strømningen foregår på eller i. Et mål med EarthFlows er å gi økt forståelse av prosessene som former den komplekse overflaten som skiller den faste jord fra jordens ulike fluider.

Foto: EarthFlows – Interface Dynamics in Geophysical Flows, foto av en isbre.

Om EarthFlows

Geofysiske strømningsprosesser (‘EarthFLows’) påvirker utviklingen av jordskorpen og miljøer nær jordoverflaten, inkludert geosfæren, hydrosfæren, atmosfæren, kryosfæren og selve biosfæren. Fluidstrømmer kan omfatte både magma, vann og luft, eller kjemisk og fysisk mer komplekse fluider, som hydrokarboner, CO2-vann-blandinger, og væske-faststoffblandinger.

Den faste jordoverflaten på sin side gir grenser og rammer for en rekke av fluidprosessene på Jorda. Grenser som kan være svært kompliserte og utvikle seg over tid som følge av interaksjon mellom fluid-strømmene og den faste jordoverflaten. Forskning i EarthFLows følger seks tema, som er:

  • Magma movements in a deforming crust
  • Reactive fluid migration in stressed rocks
  • Frost driven fracturing
  • Friction controls on glacier motion
  • Mixed (fluid-solid) flows
  • Turbulent boundary layers with dynamic and irregular Interfaces

Les mer om EarthFlows forskning på engelsk

Samarbeid

EarthFlows er en tverrfaglig forskergruppe som inkluderer deltagere fra flere forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo. Institutt for geofag er vertsinstitutt for forskergruppen, og forskerne kommer fra dette instituttet og fra Fysisk instituttNjord og Matematisk institutt.

Eksterne bidragsytere

  • Joachim Mathiesen, The Niels Bohr Institute, University of Copenhagen
  • Marcin Dabrowski, Polish Geological Institute, National Research Institute 

Finansiering

EarthFlows er utpekt som et strategisk endringsmiljø ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Forskergruppen vil få finansiert fem ph.d. studenter og en post doc stilling i perioden 2015 – 2019. EarthFlows fikk i desember 2018 en forlengelse for en ny periode 2019 til 2022 med finansiering av tre ph.d. stillinger.

I tillegg får EarthFlows indirekte støtte fra to EU prosjekt ('DIME'og 'ICEMASS'), flere NFR-prosjekter, samt støtte fra UiO til Seksjon for geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP), Institutt for geofag.

 

Publisert 11. des. 2015 11:04 - Sist endret 8. sep. 2022 15:44