English version of this page

Land-ATmosphere Interactions in Cold Environments - LATICE

Betydningen av vekselvirkninger mellom Atmosfære - Biosfære - Kryosfære - Hydrosfære i et klima i endring.

Forskningsgruppen LATICE har fokus på terrestriske utvekslingsprosesser innen jordsystemforskning (Earth System Sciences), og representerer et bredt tverrfaglig samarbeid innen forsknings og undervisning.

Om LATICE

Virkningene av klimaendringene kommer raskere og er mer betydelige på høye breddegrader enn noen annen region på jorden.

Et varmere klima har allerede ført til tining av permafrost, redusert snødekke og lengre vekstsesong; endringer, som i sin tur påvirker den atmosfæriske sirkulasjonen og det hydrologiske kretsløpet.

Gjennom sin forskning tar LATICE sikte på å fremme kunnskap om vekselvirkninger mellom land og atmosfære og deres rolle når det gjelder å kontrollere klimavariasjoner, herunder ekstremer, og klimaendringer på nordlige breddegrader. Viktige fokusområder er permafrost, snø, breer, vegetasjon og markfuktighet i boreale og arktiske områder. Videre står utvikling av nye sensorer og design av målenettverk sentralt.

For en kort introduksjon til LATICE se poster (pdf).

Les mer om LATICEs forskning på engelske websider: www.mn.uio.no/latice

Samarbeid

Forskergruppen har Institutt for geofag som vertsinstitutt og de fleste av forskerne kommer også fra Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, men også forskere fra Institutt for informatikk og Naturhistorisk museum, UiO deltar i denne tverrfaglige forskergruppen.

Finansiering

LATICE er utpekt som et strategisk endringsmiljø ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

Forskergruppen vil få finansiert fem ph.d. studenter og en post doc stilling i perioden 2015 - 2019. LATICE fikk i desember 2018 en forlengelse for en ny periode 2019 til 2022 med finansiering av to ph.d. stillinger og en postdoc stilling.

Ressurser

Finse Eco-Hydrological Observatory (Finse EcHO)

 

Publisert 14. aug. 2015 14:04 - Sist endret 10. mars 2020 11:59

Kontakt

Spørsmål om aktiviteter:
latice-proj@geo.uio.no

Styringsgruppe:

EU-kontakt:

Int. råd:

  • Roy Rasmussen, NCAR
  • Eleanor Blyth, CEH

Ph.d. og Postdoc ansatte og prosjekter: