ESCYMO – Enhancing Snow CompetencY of Models and Operators

Klimaendringer har stor effekt på utbredelse og varighet av sesongbetont snødekke. Et mål i ESCYMO prosjektet er å utvikle nye modeller og forbedre undervisning for å møte utfordringer med endringer i snøhydrologi og effekt på vannressurser og kraftproduksjon.

Les mer om ESCYMO på engelske websider.

Om prosjektet

De forventede klimaendringer vil ha stor effekt på utbredelsen og varighet av det snødekket som varierer etter årstid/sesong. I snø-dominerte områder, som Norge, kan dette medføre store samfunnsøkonomiske konsekvenser, for eksempel for infrastruktur, kraftproduksjon og turisme.

Modeller av snøhydrologi er viktige planleggingsverktøy, bade i forhold til å varsle vannføring noen dager framover for å optimalisere kraftproduksjon eller flomvarsel, men også for å estimere langtidsutvikling av vannresurser for pågående klimaendringer.

Mål

Hovedmålet for ESCYMO er å utvikle kompetanse innenfor snøhydrologi for å sikre optimalt bruk av vannressurser i et endret klima. I tett samarbeid med industripartnere fra kraftsektoren, har prosjektkonsortiet identifisert følgende behov for å øke kompetanse innen snøhydrologi:

  1. Optimalt bruk av vannressurser krever egnete beskrivelser av vintersnøens oppbygging og nedsmelting
  2. I en tid preget av teknologiske endringer, trenger kraftindustrien hydrologer med adekvate kompetanser.

ESCYMO stiler seg til disse behovene ved 1) forskning (øke kompetansen av metoder) og 2) undervisning (øke kompetansen av brukere).

Mens prosessene rundt snøsmelting og deres sammenheng med meteorologien er tilstrekkelig forstått, så finns det kunnskapshull angående beskrivelse av den romlige fordelingen av snø innenfor et nedslagsfelt eller en større region. Det er derfor viktig å utvikle pålitelige metoder for å beskrive snøfordelingen i henholdt til terrenget og værforhold. Ny teknologi (GPS, geo-radar, droner) gjør det mulig med nye og omfattende målinger av snø og relaterte størrelser. Disse vil bli brukt til å identifisere relevante prosesser, til å utvikle effektive beregningsmetoder og til å analysere usikkerheter i hydrologisk modellering. Prosjektet vil utvikle nye metoder for å inkludere nye datatyper i hydrologiske modeller på en robust måte og samtidig analysere verdien av de spesifikke datasettene til å redusere modellusikkerhet.

I tillegg, vil ESCYMO ha en betydelig utdanningskomponent ved å utvikle nye undervisningsmoduler for å øke kompetansen av fremtidige hydrologer i forhold til snøprosesser og vurdering av relaterte usikkerheter.

Bakgrunn

ESCYMO – Enhancing Snow CompetencY of Models and Operators er et kompetanseprosjekt med formal om å bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor faglige temaer med stor betydning for utviklingen av næringslivet i Norge.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges Forskningsrådets KLIMAFORSK program, prosjekt nr 244024, med bidrag fra kraftindustrien gjennom Agder Energi AS, E-CO Energi AS, Glommens og Laagens Brukseierforening, Hydro Energi AS og Statkraft AS.

Samarbeid

Ved siden av samarbeid med partnere fra norsk kraftindustri, er det et samarbeid med Globesar AS og SnowHow prosjektet.

Ressurser

ESCYMO utfører feltmålinger ved Finse Alpine Research Center, hvor det finnes en betraktelig instrument infrastrukture gjennom det tverrfagelige forskningsinisiativet LATICE.

Model development using SHYFT.

Publisert 30. sep. 2016 16:34 - Sist endret 2. des. 2016 12:23

Kontakt