English version of this page

EMERALD – Terrestrial ecosystem–climate interactions of our EMERALD planet

EMERALD er et tverrfaglig og nasjonalt koordinert forskningsprosjekt. Emerald vil forbedre representasjonen av økosystem ved høye breddegrader og dets interaksjon på klima i Den norske jordsystemmodellen/ Norwegian Earth System Model (NorESM). Dette ved å integrere empiriske data og kunnskap om nordlige økosystem i utvikling av modellen.

Vårgrønne fjellsider i Briksdalen i Stryn på Vestlandet. Foto: Colourbox/Alexander Nikiforov.

Vårgrønne fjellsider i Briksdalen, Stryn på Vestlandet. Foto: Colourbox/Alexander Nikiforov.

EMERALD-prosjektet fokuserer på vegetasjonens rolle i klimasystemet. Planter har endret historien til vår "Emerald Planet", de "regulate the cycling of carbon dioxide and water, influence the rate at which rocks erode, adjust the chemical composition of the atmosphere, and affect how the landscape absorbs or reflects sunlight"; fra boken: The emerald planet, David Beerling, 2007.
Vegetasjonen kan slik forme og formes av atmosfæren, jordbunn og den hydrologiske syklusen.

Professorene Lena M. Tallaksen og Frode Stordal med boken 'The Emerald Planet' (Beerling/2007) som har inspirert til valg av navnet på forskningsprosjektet. Foto: Terje K Berntsen/UiO
Professorene Lena M. Tallaksen og Frode Stordal med boken 'The Emerald Planet' (Beerling/2007) som har inspirert til valg av navnet på forskningsprosjektet. Foto: Terje K. Berntsen/UiO

Særlig har vi som mål å forbedre forståelsen av prosesser i økosystemet ved høyere breddegrader og deres representasjon i globale klimamodeller. Fokus er på boreale og arktiske økosystemer, som eviggrønne trær, løvtrær, busker, moser og lav. Vi skal primært jobbe med landmodulen i NorESM-modellen. Nåværende klimamodeller mangler en god beskrivelse av vegetasjons- og overflateprosesser ved høyere breddegrader. Vi vil forbedre modellering av landmodulen i NorESM, ved å ta i bruk data og kunnskap fra feltbasert forskning på økosystemer. Vårt langsiktige mål er å forbedre klimaprojeksjoner for våre nordlige regioner.

EMERALD vil integrere, strukturere og utvikle forskningsfeltet ved å knytte sammen tverrfaglige forskningsgrupper ved bruk av feltobservasjoner, eksperimenter og modellering. Vi vil utføre feltarbeid og felteksperimenter på Finse, Finnmark, og Svalbards's arktiske skjærgården. Laboratorieforsøk vil hovedsakelig gjøres i Oslo.

Vi vil formidle våre resultater til allmennheten og våre interessenter. Dette vil bli gjort for eksempel gjennom Norsk Klimaservicesenter og Klimahuset/NHM/Oslo.

Mer om forskning se Emerald's engelske websider.

Finansiering

EMERALD samler flere institusjoner/forskere og bygger på allerede igangsatte prosjekter, og har derfor en stor synergieffekt på forskning på området.

Prosjektet er finansiert gjennom KLIMAFORSK programmet fra Norges Forskningsråd, og har NFR prosjektnummer 294948. Prosjektets varighet er fra 2019 til 2022.

Samarbeid

EMERALD-prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskere fra ulike institusjoner:

Se liste over deltakende forskere.

Våre forskere har en stor portefølje av tilknyttede prosjekter som informerer og støtter vår innsats i EMERALD.

Oversikt over involverte institusjoner og tilknyttede forskningsprosjekter.

Publikasjoner

 

  • Frost, G.V.; Macander, M.J.; Bhatt, U.S.; Epstein, H.E.; Berner, L.T. & Bjerke, Jarle W. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Tundra greenness. I Blunden, Jessica & Boyer, Tim (Red.), State of the Climate in 2020. American Meteorological Society. ISSN 0003-0007. s. S297–S299. doi: https%3A/doi.org/10.1175/2021BAMSStateoftheClimate.1.
  • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane V.; Eriksen, Aud B.; Stordal, Frode & Berntsen, Terje Koren (2021). Technical note: Quality assessment of ozone reanalysis products and gap-filling over subarctic Europe for vegetation risk mapping. Atmospheric Chemistry and Physics (ACP). ISSN 1680-7316. 21(20), s. 15647–15661. doi: 10.5194/acp-21-15647-2021.
  • Horvath, Peter; Tang, Hui; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena M. & Berntsen, Terje Koren [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Improving the representation of high-latitude vegetation distribution in dynamic global vegetation models. Biogeosciences. ISSN 1726-4170. 18(1), s. 95–112. doi: 10.5194/bg-18-95-2021. Fulltekst i vitenarkiv
  • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Emberson, Lisa D.; O’Neill, Connie & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Parameterization of the responses of subarctic European vegetation to key environmental variables for ozone risk assessment. Biogeosciences. ISSN 1726-4170.
  • Boike, Julia; Chadburn, Sarah; Martin, Julia; Zwieback, Simon; Althuizen, Inge & Anselm, Norbert [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2021). Standardized monitoring of permafrost thaw: a user-friendly, multi-parameter protocol. Arctic Science. ISSN 2368-7460. doi: 10.1139/as-2021-0007.
  • Ardeshiri, Hamidreza; Cassiani, Massimo; Park, Soon-Young; Stohl, Andreas; Pisso, Ignacio & Dinger, Anna Solvejg (2020). On the Convergence and Capability of the Large-Eddy Simulation of Concentration Fluctuations in Passive Plumes for a Neutral Boundary Layer at Infinite Reynolds Number. Boundary-Layer Meteorology. ISSN 0006-8314. 176, s. 291–327. doi: 10.1007/s10546-020-00537-6. Fulltekst i vitenarkiv
  • Frost, G.V.; Bhatt, U.S.; Epstein, Howard E.; Berner, L.T.; Bjerke, Jarle W. & Forbes, B.C. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tundra greenness. I Blunden, J. & Arndt, D.S. (Red.), State of the Climate in 2019. American Meteorological Society. ISSN 0003-0007. s. S272–S274. doi: 10.1175/BAMS-D-20-0086.1.
  • De Boeck, Hans J.; Bloor, Juliette M. G.; Aerts, Rien; Bahn, Michael; Beier, Claus & Emmett, Bridget A. [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2020). Understanding ecosystems of the future will require more than realistic climate change experiments – a response to Korell et al. Global Change Biology. ISSN 1354-1013. 26(2), s. e6–e7. doi: 10.1111/gcb.14854.
  • Cai, Lei; Lee, Hanna; Aas, Kjetil Schanke & Westermann, Sebastian (2020). Projecting circum-Arctic excess-ground-ice melt with a sub-grid representation in the Community Land Model. The Cryosphere. ISSN 1994-0416. 14( 12), s. 4611–4626. doi: 10.5194/tc-14-4611-2020. Fulltekst i vitenarkiv
  • Myers-Smith, Isla H.; Kerby, Jeffrey T.; Phoenix, Gareth K.; Bjerke, Jarle W.; Epstein, Howard E. & Assmann, Jakob J. [Vis alle 41 forfattere av denne artikkelen] (2020). Complexity revealed in the greening of the Arctic. Nature Climate Change. ISSN 1758-678X. 10(2), s. 106–117. doi: 10.1038/s41558-019-0688-1. Fulltekst i vitenarkiv
  • Kumkar, Yogesh; Astrup, Rasmus Andreas; Stordal, Frode & Bright, Ryan M. (2020). Quantifying regional surface energy responses to forest structural change in Nordic Fennoscandia. Journal of Geophysical Research (JGR): Atmospheres. ISSN 2169-897X. 125(15). doi: 10.1029/2019JD032092. Fulltekst i vitenarkiv

  Se alle arbeider i Cristin

  • Skarpaas, Olav (2021). Klimaendringer og vegetasjon i vinterlandet.
  • Gullvåg, Rebekka; Vollsnes, Ane Victoria; Bryn, Anders; Brysting, Anne Krag & Vatne, Astrid (2021). Effects of high-latitude light conditions on stomatal conductance and photosynthesis in white clover (Trifolium repens) .
  • Falk, Stefanie (2021). Skogplanting og framtidas by. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
  • Keetz, Lasse Torben; Bryn, Anders; Horvath, Peter; Skarpaas, Olav; Tallaksen, Lena M. & Zliobaite, Indre (2021). Using machine learning to model the distribution of Vegetation Types across Norway.
  • Geange, Sonya Rita (2021). NorESM land sites platform: A collaborative effort to better represent high-latitude systems in earth models.
  • Geange, Sonya Rita (2021). Bridging earth system modelling and ecological insights: a model platform for the functionally assembled terrestrial ecosystem simulator with community land model (CLM-FATES).
  • Tang, Hui; Aas, Kjetil Schanke; Finne, Eirik Aasmo; Althuizen, Inge; Fisher, Rosie A. & Tømmervik, Hans [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). The impact of moss and lichen on hydrological cycle at surface: a study using CLM-FATES.
  • Nilsen, Irene Brox; Dalen, Thea Grobstok & Bryn, Anders (2021). Vil du være med og registrere tregrensa i sommer? www.forskning.no.
  • Bryn, Anders (2021). Ny 2000 metertopp under Glittertind har smeltet fram. [TV]. NrK Dagsrevyen.
  • Bryn, Anders (2021). Naturen er i endring.
  • Bryn, Anders (2021). Om folkedugnaden “Natur i endring”.
  • Bryn, Anders (2021). Tankevekkjande utstilling i Lom. [Avis]. Fjuken.
  • Bryn, Anders (2021). Varmare klima gav Glittertind ny lillebror. [Internett]. NrK nettavis.
  • Bryn, Anders; Dalen, Thea Grobstok; Finne, Eirik Aasmo; Heiberg, Hanne; Keetz, Lasse Torben & Nilsen, Irene Brox [Vis alle 30 forfattere av denne artikkelen] (2021). Natur i endring - samspillet mellom klima og økosystemene.
  • Bryn, Anders (2021). Wetlands and carbon in Norway.
  • Bryn, Anders (2021). Ny utstilling om klima og natur ved Norsk Fjellsenter.
  • Bryn, Anders (2021). Paradokser om natur og klima.
  • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Emberson, Lisa D.; O'Neill, Connie; Eriksen, Aud E Berglen & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Characterizing subarctic biomes for land surface modeling of pollution and climate risk.
  • Falk, Stefanie; Lombardozzi, Danica; Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Eriksen, Aud Else Berglen (2021). OzoneLUNA: Ozone damage in CLM revisited.
  • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud E Berglen; Emberson, Lisa D.; O'Neill, Connie & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Charakterisierung der subarktischen Ökozone hinsichtlich der Modellierung von Ozonverschmutzung und Klimarisiken.
  • Yilmaz, Yeliz A.; Aalstad, Kristoffer; Filhol, Simon; Gascoin, Simon; Stordal, Frode & Tallaksen, Lena M. (2021). Probing Fennoscandian Snow Cover Dynamics in the Community Land Model and Climate Reanalyses during the Satellite Era.
  • Yilmaz, Yeliz A.; Aalstad, Kristoffer; Filhol, Simon; Gascoin, Simon; Stordal, Frode & Tallaksen, Lena M. (2021). Benchmarking CLM5 snow cover dynamics with MODIS and reanalyses over Fennoscandia .
  • Althuizen, Inge; Christiansen, Casper Tai; Dörsch, Peter; Kjær, Sigrid Trier; Michelsen, Anders & Risk, David [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Abrupt thaw enhances annual global warming potential of an actively degrading permafrost peatland.
  • Althuizen, Inge; Christiansen, Casper Tai; Michelsen, Anders; Westermann, Sebastian; Pirk, Norbert & Risk, David [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Annual ecosystem carbon budgets across an abrupt permafrost thaw gradient in Northern Norway .
  • Althuizen, Inge; Christiansen, Casper Tai; Michelsen, Anders; Dörsch, Peter; Kjær, Sigrid Trier & Westermann, Sebastian [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Annual ecosystem carbon budgets across an abrupt permafrost thaw gradient in Northern Norway .
  • Aas, Kjetil Schanke (2021). Explicit representation of sub-grid snow and vegetation heterogeneity in a land surface model.
  • Gelati, Emiliano; Yilmaz, Yeliz A.; Bakke, Sigrid Jørgensen & Tallaksen, Lena M. (2021). ​Community Land Model v5 runoff evaluation in small near-natural catchments in Fennoscandia.
  • Gelati, Emiliano; Yilmaz, Yeliz; Bakke, Sigrid Jørgensen & Tallaksen, Lena Merete (2021). Community Land Model v5 runoff evaluation in small near-natural catchments in Fennoscandia.
  • Lee, Hanna (2021). Ikke bare-bare å plante skog (blogg.forskning.no - Søkelys på skogplantning [Internet]).
  • Lee, Hanna (2021). Noe å tenke over når man skal plante trær (blogg.forskning.no - Søkelys på skogplantning [Internet]).
  • Bright, Ryan M. (2021). Hva betyr skogplanting i Norge? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
  • Bjerke, Jarle W. & Markusson, Helge M. (2021). Arktis blir stadig grønnere. [Internett]. forskning.no.
  • Aas, Elin Cecilie Ristorp (2021). Livet under jorden. blogg.forskning.no - Søkelys på skogplantning [Internet].
  • Finne, Eirik Aasmo (2021). Variation in albedo along gradients of reindeer grazing intensity in Arctic, alpine and boreal regions.
  • Skarpaas, Olav (2021). Hva er en naturlig skog? blogg.forskning.no- søkelys på skogplantning.
  • Narayanappa, Devaraju; Nilsen, Irene Brox & Falk, Stefanie (2021). Avskoging og den indiske monsunen ("Deforestation and the indian monsoon"). blogg.forskning.no- søkelys på skogplantning.
  • Vollsnes, Ane Victoria; Falk, Stefanie; Berglen eriksen, Aud; Emberson, Lisa D.; O’Neill, Connie & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Model parameterisation of subarctic vegetation in climate models, an example from an ozone effect study.
  • Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode; Falk, Stefanie; Eriksen, Aud Berglen; Kauserud, Håvard & Berntsen, Terje Koren (2021). Field and lab experiments, plant ecophysiology starting from The double punch.
  • Finne, Eirik Aasmo (2021). Ground lichen and mosses tolerant of winter warming and ice encapsulation .
  • Tømmervik, Hans; Nilsen, Lennart; Erlandsson, Rasmus; Finne, Eirik Aasmo & Bjerke, Jarle W. (2021). The Vanishing White (VANWHITE) Airborne Remote Sensing campaign Svalbard II 2021.
  • Vandvik, Vigdis; Gya, Ragnhild; Haugum, Siri Vatsø; Althuizen, Inge & Lee, Hanna (2021). Norsk hodepine. [TV]. https://tv.nrk.no/program/KOID75006420.
  • Błaszczyk, Małgorzata; Luks, Bartłomiej ł.; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans; Łepkowska, Elżbieta & Jania, Jacek A. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Airborne Remote Sensing in South Of Spitsbergen (current evolution of polar environment) AirborneSOS.
  • Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W. & Nilsen, Lennart (2020). The Vanishing White (VANWHITE) - Airborne Remote Sensing campaign Svalbard 2020 .
  • Yilmaz, Yeliz A.; Aalstad, Kristoffer; Filhol, Simon Vincent P; Stordal, Frode & Tallaksen, Lena M. (2020). Scandinavian snow cover phenology from MODIS, CLM, and reanalyses.
  • Yilmaz, Yeliz A.; Aalstad, Kristoffer; Filhol, Simon Vincent P; Stordal, Frode & Tallaksen, Lena M. (2020). Fennoscandian snow cover phenology from MODIS, CLM5, and climate reanalyses.
  • Yilmaz, Yeliz A.; Aalstad, Kristoffer; Filhol, Simon Vincent P; Stordal, Frode & Tallaksen, Lena M. (2020). The Representation of the Fennoscandian Snow Cover Phenology in Reanalyses and CLM5 during the MODIS-era.
  • Vollsnes, Ane Victoria (2020). Plant hydraulic stress studied in experiments.
  • Bryn, Anders; Dalen, Thea Grobstok; Finne, Eirik Aasmo; Heiberg, Hanne; Nilsen, Irene Brox & Parmentier, Frans-Jan W. [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2020). Natur i endring - en vandreutstilling.
  • Gya, Ragnhild (2020). Indirect effects of climate change on alpine plant communities (the INCLINE project).
  • Lee, Hanna (2020). Skogens påvirkning på klima (blogg.forskning.no - Søkelys på skogplantning [Internet]).
  • Lee, Hanna (2020). Jordsmonnets hemmelighet (blogg.forskning.no - Søkelys på skogplantning [Internet]).
  • Lee, Hanna (2020). Et nytt syn på skogplanting (blogg.forskning.no - Søkelys på skogplantning [Internet]).
  • Frost, G.V.; Bhatt, U.S.; Epstein, H.E.; Myers-Smith, I.; Phoenix, G.K. & Berner, L.T. [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tundra greenness. I Thoman, Richard L.; Richter-Menge, Jacqueline & Druckenmiller, Matthew L. (Red.), Arctic Report Card 2020. National Oceanic and Atmospheric Administration. s. 68–78. doi: 10.25923/46rm-0w23.
  • Finne, Eirik Aasmo (2020). Variation in albedo and other vegetation traits along gradients of reindeer grazing intensity in Arctic, alpine and boreal regions.
  • Finne, Eirik Aasmo (2020). Variation in albedo along gradients of reindeer grazing intensity in Arctic, alpine and boreal regions.
  • Vollsnes, Ane Victoria & Vatne, Astrid (2020). Field work at Iškoras and input to transpiration modelling.
  • Narayanappa, Devaraju (2020). Vegetation atmosphere interactions in earth system models.
  • Erlandsson, Rasmus (2020). Google Earth Engine for vegetation mapping and monitoring.
  • Bjerke, Jarle W. (2020). The changing and greener Arctic.
  • Stordal, Frode (2020). Dissolved organic matter: From atmosphere to rivers and lakes.
  • Vandvik, Vigdis & Bjune, Anne Elisabeth (2020). Det våres, og plantene våkner til liv. Hva er plantenes rolle i klimasystemet? [Radio]. Bjerknessenterets klimapod.
  • Vollsnes, Ane Victoria; Falk, Stefanie; Eriksen, Aud Else Berglen; Stordal, Frode; Kauserud, Håvard & Berntsen, Terje Koren [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). The double punch: ozone and climate stresses on vegetation.
  • Vollsnes, Ane Victoria; Falk, Stefanie; Eriksen, Aud Berglen; Kapperud, Åshild Fandango; Kauserud, Håvard & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Responses to experimental ozone exposure in some native plant species from Northern Scandinavia.
  • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode; Eriksen, Aud Else Berglen & Berntsen, Terje Koren (2020). Surface Ozone in Northern Scandinavia and Implications on Local Vegetation - A Case Study.
  • Geange, Sonya Rita; Arnold, Pieter; Catling, Alexandra; Coast, Onoroide; Cook, Alicia & Gowland, Kelli [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Plant thermal tolerance: a global synthesis for future research.
  • Bjerke, Jarle W. (2020). Disentangling land use-induced from climate-induced vegetation changes in the northern boreal and Arctic regions of Norway.
  • Bryn, Anders; Hessen, Dag Olav & Stordal, Frode (2020). Før det bikker over. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 18–19.
  • Yilmaz, Yeliz; Tallaksen, Lena M. & Stordal, Frode (2020). Hydroclimatological evaluation of CLM5 simulations using multiple data sources for land-atmosphere interaction studies over Scandinavia.
  • Bjerke, Jarle W. (2020). Klimaendringer i Nordområdene.
  • Tømmervik, Hans & Eklundh, Lars (2020). Lecture series on terrestrial vegetation applications (Prof. Lars Eklundh and Dr. Hans Tømmervik).
  • Lieungh, Eva; Bryn, Anders; Stordal, Frode; Bjerke, Jarle W.; Tonjer, Lea-Rebekka & Bright, Ryan M. (2020). Norske fjell gror igjen i et varmere klima. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 20–21.
  • Vandvik, Vigdis; Althuizen, Inge; Haugum, Siri Vatsø; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen & Telford, Richard [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Integrating experiments and gradient approaches to study climate impacts on ecosystems.
  • Pirk, Norbert; Ramtvedt, Eirik Næsset; Decker, Sven; Cassiani, Massimo; Burkhart, John & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Causes of surface energy imbalances of eddy covariance measurements in mountainous terrain.
  • Bjerke, Jarle W. (2019). Improved process understanding from observations and experiments.
  • Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter; Torma, Michal & Stordal, Frode (2019). Hvor raskt stiger tre- og skoggrensene i Norge? Folkeforskning i praksis. .
  • Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode & Bhattacharjee, puja (2019). Ozone pollution from Asia isn't well understood, but may be damaging Arctic plants. [Internett]. www.firstpost.com/tech/science.
  • Byre, Hanne Eline; Falk, Stefanie; Stordal, Frode & Berntsen, Terje Koren (2019). An Investigation of Source Regions Contributing to the Deposition of Reactive Nitrogen in Arctic and Boreal Areas.
  • Falk, Stefanie; Stordal, Frode & Vollsnes, Ane Victoria (2019). Ozon und seine Auswirkungen auf die Vegetation in Nordskandinavien.
  • Vandvik, Vigdis (2019). A burning issue: Understanding the ecological and evolutionary imprints of humans on biodiversity climate on coastal heathlands.
  • Yilmaz, Yeliz; Tallaksen, Lena M. & Stordal, Frode (2019). Assessment of the water and energy balance simulations of CTSM using satellite-based observations over Scandinavia.
  • Stordal, Frode (2019). Improved representation of ecosystem-climate interactions in NorESM.
  • Vogt, Yngve (2019). Kunstig intelligens bedrer klimamodellene. Titan.uio.no.
  • Drægebø, Reidun; Vandvik, Vigdis; Martinsen, Katrine; Bjerck, Adam & Dale, Hanna Fjeldheim (2019). Ni enkle råd for hvordan du kan spise mer klimavennlig. [Avis]. Bergens Tidende.
  • Bjerke, Jarle W. (2019). Hvordan påvirker klimaendringene naturen i Norge?
  • Bjerke, Jarle W. (2019). EMERALDs forskning på reindrift.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 7. juni 2019 13:42 - Sist endret 6. sep. 2021 12:57