English version of this page

EMERALD – Terrestrial ecosystem–climate interactions of our EMERALD planet

EMERALD er et tverrfaglig og nasjonalt koordinert forskningsprosjekt. Emerald vil forbedre representasjonen av økosystem ved høye breddegrader og dets interaksjon på klima i Den norske jordsystemmodellen/ Norwegian Earth System Model (NorESM). Dette ved å integrere empiriske data og kunnskap om nordlige økosystem i utvikling av modellen.

Vårgrønne fjellsider i Briksdalen i Stryn på Vestlandet. Foto: Colourbox/Alexander Nikiforov.

Vårgrønne fjellsider i Briksdalen, Stryn på Vestlandet. Foto: Colourbox/Alexander Nikiforov.

EMERALD – Populærvitenskaplig presentasjon: Les på: Norsk | Engelsk.

EMERALD-prosjektet fokuserer på vegetasjonens rolle i klimasystemet. Planter har endret historien til vår "Emerald Planet", de "regulate the cycling of carbon dioxide and water, influence the rate at which rocks erode, adjust the chemical composition of the atmosphere, and affect how the landscape absorbs or reflects sunlight"; fra boken: The emerald planet, David Beerling, 2007.
Vegetasjonen kan slik forme og formes av atmosfæren, jordbunn og den hydrologiske syklusen.

Professorene Lena M. Tallaksen og Frode Stordal med boken 'The Emerald Planet' (Beerling/2007) som har inspirert til valg av navnet på forskningsprosjektet. Foto: Terje K Berntsen/UiO
Professorene Lena M. Tallaksen og Frode Stordal med boken 'The Emerald Planet' (Beerling/2007) som har inspirert til valg av navnet på forskningsprosjektet. Foto: Terje K. Berntsen/UiO

Et særlig mål er å forbedre forståelsen av prosesser i økosystemet ved høyere breddegrader og deres representasjon i globale klimamodeller. Fokus er på boreale og arktiske økosystemer, som eviggrønne trær, løvtrær, busker, moser og lav. Vi skal primært jobbe med landmodulen i NorESM-modellen. Nåværende klimamodeller mangler en god beskrivelse av vegetasjons- og overflateprosesser ved høyere breddegrader. Vi vil forbedre modellering av landmodulen i NorESM, ved å ta i bruk data og kunnskap fra feltbasert forskning på økosystemer. Vårt langsiktige mål er å forbedre klimaprojeksjoner for våre nordlige regioner.

EMERALD vil integrere, strukturere og utvikle forskningsfeltet ved å knytte sammen tverrfaglige forskningsgrupper ved bruk av feltobservasjoner, eksperimenter og modellering. Vi vil utføre feltarbeid og felteksperimenter på Finse, Finnmark, og Svalbards's arktiske skjærgården. Laboratorieforsøk vil hovedsakelig gjøres i Oslo.

Vi vil formidle våre resultater til allmennheten og våre interessenter. Dette vil bli gjort for eksempel gjennom Norsk Klimaservicesenter og Klimahuset/NHM/UiO.

Mer om forskning se Emerald's engelske websider.

Finansiering

Norsk tittel på dette prosjektet er: Interaksjoner mellom terrestriske økosystemer og klima på vår smaragd (EMERALD) planet.

Prosjektet samler flere institusjoner/ forskere og bygger på allerede igangsatte prosjekter, og har derfor en stor synergieffekt på forskning på forskningsområdet. 

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom KLIMAFORSK-programmet. Prosjektnummer i NFR sin prosjektbank er 294948.

Emerald-prosjektet startet opp i 2019, og varer ut 2022.

Samarbeid

EMERALD-prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskere fra ulike institusjoner:

Se liste over deltakende forskere.

Våre forskere har en stor portefølje av tilknyttede prosjekter som informerer og støtter vår innsats i EMERALD.

Oversikt over involverte institusjoner og tilknyttede forskningsprosjekter.

Publikasjoner

 • Beigaitė, Rita; Tang, Hui; Bryn, Anders; Skarpaas, Olav; Stordal, Frode & Bjerke, Jarle W. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Identifying climate thresholds for dominant natural vegetation types at the global scale using machine learning: Average climate versus extremes. Global Change Biology. ISSN 1354-1013. doi: 10.1111/gcb.16110. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Emberson, Lisa D.; O’Neill, Connie & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Parameterization of the responses of subarctic European vegetation to key environmental variables for ozone risk assessment. Biogeosciences. ISSN 1726-4170.
 • Zhao, Junbin; Lange, Holger; Meissner, Helge Rainer & Bright, Ryan M. (2022). Comparing sap flow calculations from Heat Field Deformation (HFD) and Linear Heat Balance (LHB) methods. Agricultural and Forest Meteorology. ISSN 0168-1923. 321, s. 1–10. doi: 10.1016/j.agrformet.2022.108974. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wang, You-Ren; Hessen, Dag Olav; Samset, Bjørn Hallvard & Stordal, Frode (2022). Evaluating global and regional land warming trends in the past decades with both MODIS and ERA5-Land land surface temperature data. Remote Sensing of Environment. ISSN 0034-4257. 280. doi: 10.1016/j.rse.2022.113181. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erlandsson, Rasmus Ingel; Bjerke, Jarle W.; Finne, Eirik Aasmo; Myneni, Ranga B.; Piao, Shilong & Wang, Xuhui [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). An artificial intelligence approach to remotely assess pale lichen biomass. Remote Sensing of Environment. ISSN 0034-4257. 280. doi: 10.1016/j.rse.2022.113201. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane V.; Eriksen, Aud Else Berglen; Stordal, Frode & Berntsen, Terje Koren (2021). Technical note: Quality assessment of ozone reanalysis products and gap-filling over subarctic Europe for vegetation risk mapping. Atmospheric Chemistry and Physics (ACP). ISSN 1680-7316. 21(20), s. 15647–15661. doi: 10.5194/acp-21-15647-2021.
 • Horvath, Peter; Tang, Hui; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena M. & Berntsen, Terje Koren [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Improving the representation of high-latitude vegetation distribution in dynamic global vegetation models. Biogeosciences. ISSN 1726-4170. 18(1), s. 95–112. doi: 10.5194/bg-18-95-2021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frost, G.V.; Macander, M.J.; Bhatt, U.S.; Epstein, H.E.; Berner, L.T. & Bjerke, Jarle W. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Tundra greenness. I Blunden, Jessica & Boyer, Tim (Red.), State of the Climate in 2020. American Meteorological Society. ISSN 0003-0007. s. S297–S299. doi: https%3A/doi.org/10.1175/2021BAMSStateoftheClimate.1.
 • Riihelä, Aku; Bright, Ryan M. & Anttila, Kati (2021). Recent strengthening of snow and ice albedo feedback driven by Antarctic sea-ice loss. Nature Geoscience. ISSN 1752-0894. 14, s. 832–836. doi: 10.1038/s41561-021-00841-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ardeshiri, Hamidreza; Cassiani, Massimo; Park, Soon-Young; Stohl, Andreas; Pisso, Ignacio & Dinger, Anna Solvejg (2020). On the Convergence and Capability of the Large-Eddy Simulation of Concentration Fluctuations in Passive Plumes for a Neutral Boundary Layer at Infinite Reynolds Number. Boundary-Layer Meteorology. ISSN 0006-8314. 176, s. 291–327. doi: 10.1007/s10546-020-00537-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • De Boeck, Hans J.; Bloor, Juliette M. G.; Aerts, Rien; Bahn, Michael; Beier, Claus & Emmett, Bridget A. [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2020). Understanding ecosystems of the future will require more than realistic climate change experiments – a response to Korell et al. Global Change Biology. ISSN 1354-1013. 26(2), s. e6–e7. doi: 10.1111/gcb.14854.
 • Kumkar, Yogesh; Astrup, Rasmus Andreas; Stordal, Frode & Bright, Ryan M. (2020). Quantifying regional surface energy responses to forest structural change in Nordic Fennoscandia. Journal of Geophysical Research (JGR): Atmospheres. ISSN 2169-897X. 125(15). doi: 10.1029/2019JD032092. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cai, Lei; Lee, Hanna; Aas, Kjetil Schanke & Westermann, Sebastian (2020). Projecting circum-Arctic excess-ground-ice melt with a sub-grid representation in the Community Land Model. The Cryosphere. ISSN 1994-0416. 14( 12), s. 4611–4626. doi: 10.5194/tc-14-4611-2020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frost, G.V.; Bhatt, U.S.; Epstein, Howard E.; Berner, L.T.; Bjerke, Jarle W. & Forbes, B.C. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tundra greenness. I Blunden, J. & Arndt, D.S. (Red.), State of the Climate in 2019. American Meteorological Society. ISSN 0003-0007. s. S272–S274. doi: 10.1175/BAMS-D-20-0086.1.
 • Myers-Smith, Isla H.; Kerby, Jeffrey T.; Phoenix, Gareth K.; Bjerke, Jarle W.; Epstein, Howard E. & Assmann, Jakob J. [Vis alle 41 forfattere av denne artikkelen] (2020). Complexity revealed in the greening of the Arctic. Nature Climate Change. ISSN 1758-678X. 10(2), s. 106–117. doi: 10.1038/s41558-019-0688-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falk, Stefanie & Søvde, Ole Amund (2019). Update and evaluation of the ozone dry deposition in Oslo CTM3 v1.0. Geoscientific Model Development. ISSN 1991-959X. 12(11), s. 4705–4728. doi: 10.5194/gmd-12-4705-2019. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Vollsnes, Ane Victoria; Bryn, Anders & Stordal, Frode (2022). Fotosyntesen redder ikke klimaet. Nationen. ISSN 0805-3782. s. 19–19.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2022). Klimaendringer og karbonlagring i myrene.
 • Erlandsson, Rasmus Ingel (2022). Some aspects of the use of artifical intelligence for remote sensing of lichens.
 • Bjerke, Jarle W.; Magnussen, Kristin Tangvik; Erlandsson, Rasmus Ingel; Finne, Eirik Aasmo & Tømmervik, Hans (2022). Lav - mer enn bare fôr for rein. Ottar. ISSN 0030-6703. s. 42–52.
 • Skarpaas, Olav (2021). Klimaendringer og vegetasjon i vinterlandet.
 • Bright, Ryan M. (2021). Hva betyr skogplanting i Norge? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Vandvik, Vigdis; Gya, Ragnhild; Haugum, Siri Vatsø; Althuizen, Inge & Lee, Hanna (2021). Norsk hodepine. [TV]. https://tv.nrk.no/program/KOID75006420.
 • Narayanappa, Devaraju; Nilsen, Irene Brox & Falk, Stefanie (2021). Avskoging og den indiske monsunen ("Deforestation and the indian monsoon"). blogg.forskning.no- søkelys på skogplantning.
 • Aas, Elin Cecilie Ristorp (2021). Livet under jorden. blogg.forskning.no - Søkelys på skogplantning [Internet].
 • Finne, Eirik Aasmo (2021). Variation in albedo along gradients of reindeer grazing intensity in Arctic, alpine and boreal regions.
 • Aas, Kjetil Schanke (2021). Explicit representation of sub-grid snow and vegetation heterogeneity in a land surface model.
 • Gelati, Emiliano; Yilmaz, Yeliz; Bakke, Sigrid Jørgensen & Tallaksen, Lena Merete (2021). Community Land Model v5 runoff evaluation in small near-natural catchments in Fennoscandia.
 • Lee, Hanna (2021). Ikke bare-bare å plante skog (blogg.forskning.no - Søkelys på skogplantning [Internet]).
 • Lee, Hanna (2021). Noe å tenke over når man skal plante trær (blogg.forskning.no - Søkelys på skogplantning [Internet]).
 • Gelati, Emiliano; Yilmaz, Yeliz A.; Bakke, Sigrid Jørgensen & Tallaksen, Lena M. (2021). ​Community Land Model v5 runoff evaluation in small near-natural catchments in Fennoscandia.
 • Geange, Sonya Rita (2021). NorESM land sites platform: A collaborative effort to better represent high-latitude systems in earth models.
 • Tang, Hui; Aas, Kjetil Schanke; Finne, Eirik Aasmo; Althuizen, Inge; Fisher, Rosie A. & Tømmervik, Hans [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). The impact of moss and lichen on hydrological cycle at surface: a study using CLM-FATES.
 • Geange, Sonya Rita (2021). Bridging earth system modelling and ecological insights: a model platform for the functionally assembled terrestrial ecosystem simulator with community land model (CLM-FATES).
 • Althuizen, Inge; Christiansen, Casper Tai; Dörsch, Peter; Kjær, Sigrid Trier; Michelsen, Anders & Risk, David [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Abrupt thaw enhances annual global warming potential of an actively degrading permafrost peatland.
 • Althuizen, Inge; Christiansen, Casper Tai; Michelsen, Anders; Westermann, Sebastian; Pirk, Norbert & Risk, David [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Annual ecosystem carbon budgets across an abrupt permafrost thaw gradient in Northern Norway .
 • Althuizen, Inge; Christiansen, Casper Tai; Michelsen, Anders; Dörsch, Peter; Kjær, Sigrid Trier & Westermann, Sebastian [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Annual ecosystem carbon budgets across an abrupt permafrost thaw gradient in Northern Norway .
 • Yilmaz, Yeliz A.; Aalstad, Kristoffer; Filhol, Simon; Gascoin, Simon; Stordal, Frode & Tallaksen, Lena M. (2021). Probing Fennoscandian Snow Cover Dynamics in the Community Land Model and Climate Reanalyses during the Satellite Era.
 • Yilmaz, Yeliz A.; Aalstad, Kristoffer; Filhol, Simon; Gascoin, Simon; Stordal, Frode & Tallaksen, Lena M. (2021). Benchmarking CLM5 snow cover dynamics with MODIS and reanalyses over Fennoscandia .
 • Skarpaas, Olav (2021). Hva er en naturlig skog? blogg.forskning.no- søkelys på skogplantning.
 • Keetz, Lasse Torben; Bryn, Anders; Horvath, Peter; Skarpaas, Olav; Tallaksen, Lena M. & Zliobaite, Indre (2021). Using machine learning to model the distribution of Vegetation Types across Norway.
 • Bjerke, Jarle W. & Markusson, Helge M. (2021). Arktis blir stadig grønnere. [Internett]. forskning.no.
 • Tømmervik, Hans; Nilsen, Lennart; Erlandsson, Rasmus; Finne, Eirik Aasmo & Bjerke, Jarle W. (2021). The Vanishing White (VANWHITE) Airborne Remote Sensing campaign Svalbard II 2021.
 • Bryn, Anders (2021). Tankevekkjande utstilling i Lom. [Avis]. Fjuken.
 • Bryn, Anders (2021). Varmare klima gav Glittertind ny lillebror. [Internett]. NrK nettavis.
 • Bryn, Anders (2021). Ny 2000 metertopp under Glittertind har smeltet fram. [TV]. NrK Dagsrevyen.
 • Bryn, Anders (2021). Om folkedugnaden “Natur i endring”.
 • Falk, Stefanie (2021). Skogplanting og framtidas by. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud E Berglen; Emberson, Lisa D.; O'Neill, Connie & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Charakterisierung der subarktischen Ökozone hinsichtlich der Modellierung von Ozonverschmutzung und Klimarisiken.
 • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Emberson, Lisa D.; O'Neill, Connie; Eriksen, Aud E Berglen & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Characterizing subarctic biomes for land surface modeling of pollution and climate risk.
 • Bryn, Anders (2021). Paradokser om natur og klima.
 • Bryn, Anders (2021). Ny utstilling om klima og natur ved Norsk Fjellsenter.
 • Bryn, Anders (2021). Wetlands and carbon in Norway.
 • Bryn, Anders; Dalen, Thea Grobstok; Finne, Eirik Aasmo; Heiberg, Hanne; Keetz, Lasse Torben & Nilsen, Irene Brox [Vis alle 30 forfattere av denne artikkelen] (2021). Natur i endring - samspillet mellom klima og økosystemene.
 • Gullvåg, Rebekka; Vollsnes, Ane Victoria; Bryn, Anders; Brysting, Anne Krag & Vatne, Astrid (2021). Effects of high-latitude light conditions on stomatal conductance and photosynthesis in white clover (Trifolium repens) .
 • Falk, Stefanie; Lombardozzi, Danica; Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Eriksen, Aud Else Berglen (2021). OzoneLUNA: Ozone damage in CLM revisited.
 • Nilsen, Irene Brox; Dalen, Thea Grobstok & Bryn, Anders (2021). Vil du være med og registrere tregrensa i sommer? www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2021). Naturen er i endring.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode; Falk, Stefanie; Eriksen, Aud Berglen; Kauserud, Håvard & Berntsen, Terje Koren (2021). Field and lab experiments, plant ecophysiology starting from The double punch.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Falk, Stefanie; Berglen eriksen, Aud; Emberson, Lisa D.; O’Neill, Connie & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Model parameterisation of subarctic vegetation in climate models, an example from an ozone effect study.
 • Finne, Eirik Aasmo (2021). Ground lichen and mosses tolerant of winter warming and ice encapsulation .
 • Boike, Julia; Chadburn, Sarah; Martin, Julia; Zwieback, Simon; Althuizen, Inge & Anselm, Norbert [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2021). Standardized monitoring of permafrost thaw: a user-friendly, multiparameter protocol. Arctic Science. ISSN 2368-7460. 8(1). doi: 10.1139/as-2021-0007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Geange, Sonya Rita; Arnold, Pieter; Catling, Alexandra; Coast, Onoroide; Cook, Alicia & Gowland, Kelli [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Plant thermal tolerance: a global synthesis for future research.
 • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode; Eriksen, Aud Else Berglen & Berntsen, Terje Koren (2020). Surface Ozone in Northern Scandinavia and Implications on Local Vegetation - A Case Study.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Falk, Stefanie; Eriksen, Aud Else Berglen; Stordal, Frode; Kauserud, Håvard & Berntsen, Terje Koren [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). The double punch: ozone and climate stresses on vegetation.
 • Yilmaz, Yeliz A.; Aalstad, Kristoffer; Filhol, Simon Vincent P; Stordal, Frode & Tallaksen, Lena M. (2020). Scandinavian snow cover phenology from MODIS, CLM, and reanalyses.
 • Erlandsson, Rasmus (2020). Google Earth Engine for vegetation mapping and monitoring.
 • Stordal, Frode (2020). Dissolved organic matter: From atmosphere to rivers and lakes.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Falk, Stefanie; Eriksen, Aud Berglen; Kapperud, Åshild Fandango; Kauserud, Håvard & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Responses to experimental ozone exposure in some native plant species from Northern Scandinavia.
 • Bryn, Anders; Hessen, Dag Olav & Stordal, Frode (2020). Før det bikker over. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 18–19.
 • Finne, Eirik Aasmo (2020). Variation in albedo and other vegetation traits along gradients of reindeer grazing intensity in Arctic, alpine and boreal regions.
 • Finne, Eirik Aasmo (2020). Variation in albedo along gradients of reindeer grazing intensity in Arctic, alpine and boreal regions.
 • Gya, Ragnhild (2020). Indirect effects of climate change on alpine plant communities (the INCLINE project).
 • Lee, Hanna (2020). Skogens påvirkning på klima (blogg.forskning.no - Søkelys på skogplantning [Internet]).
 • Lee, Hanna (2020). Et nytt syn på skogplanting (blogg.forskning.no - Søkelys på skogplantning [Internet]).
 • Lee, Hanna (2020). Jordsmonnets hemmelighet (blogg.forskning.no - Søkelys på skogplantning [Internet]).
 • Vollsnes, Ane Victoria & Vatne, Astrid (2020). Field work at Iškoras and input to transpiration modelling.
 • Narayanappa, Devaraju (2020). Vegetation atmosphere interactions in earth system models.
 • Tømmervik, Hans & Eklundh, Lars (2020). Lecture series on terrestrial vegetation applications (Prof. Lars Eklundh and Dr. Hans Tømmervik).
 • Yilmaz, Yeliz; Tallaksen, Lena M. & Stordal, Frode (2020). Hydroclimatological evaluation of CLM5 simulations using multiple data sources for land-atmosphere interaction studies over Scandinavia.
 • Lieungh, Eva; Bryn, Anders; Stordal, Frode; Bjerke, Jarle W.; Tonjer, Lea-Rebekka & Bright, Ryan M. (2020). Norske fjell gror igjen i et varmere klima. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 20–21.
 • Bryn, Anders; Dalen, Thea Grobstok; Finne, Eirik Aasmo; Heiberg, Hanne; Nilsen, Irene Brox & Parmentier, Frans-Jan W. [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2020). Natur i endring - en vandreutstilling.
 • Yilmaz, Yeliz A.; Aalstad, Kristoffer; Filhol, Simon Vincent P; Stordal, Frode & Tallaksen, Lena M. (2020). Fennoscandian snow cover phenology from MODIS, CLM5, and climate reanalyses.
 • Yilmaz, Yeliz A.; Aalstad, Kristoffer; Filhol, Simon Vincent P; Stordal, Frode & Tallaksen, Lena M. (2020). The Representation of the Fennoscandian Snow Cover Phenology in Reanalyses and CLM5 during the MODIS-era.
 • Vandvik, Vigdis & Bjune, Anne Elisabeth (2020). Det våres, og plantene våkner til liv. Hva er plantenes rolle i klimasystemet? [Radio]. Bjerknessenterets klimapod.
 • Bjerke, Jarle W. (2020). The changing and greener Arctic.
 • Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W. & Nilsen, Lennart (2020). The Vanishing White (VANWHITE) - Airborne Remote Sensing campaign Svalbard 2020 .
 • Bjerke, Jarle W. (2020). Disentangling land use-induced from climate-induced vegetation changes in the northern boreal and Arctic regions of Norway.
 • Frost, G.V.; Bhatt, U.S.; Epstein, H.E.; Myers-Smith, I.; Phoenix, G.K. & Berner, L.T. [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tundra greenness. I Thoman, Richard L.; Richter-Menge, Jacqueline & Druckenmiller, Matthew L. (Red.), Arctic Report Card 2020. National Oceanic and Atmospheric Administration. s. 68–78. doi: 10.25923/46rm-0w23.
 • Bjerke, Jarle W. (2020). Klimaendringer i Nordområdene.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2020). Plant hydraulic stress studied in experiments.
 • Błaszczyk, Małgorzata; Luks, Bartłomiej ł.; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans; Łepkowska, Elżbieta & Jania, Jacek A. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Airborne Remote Sensing in South Of Spitsbergen (current evolution of polar environment) AirborneSOS.
 • Pirk, Norbert; Ramtvedt, Eirik Næsset; Decker, Sven; Cassiani, Massimo; Burkhart, John & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Causes of surface energy imbalances of eddy covariance measurements in mountainous terrain.
 • Stordal, Frode (2019). Our EMERALD planet: Terrestrial ecosystem-climate interactions .
 • Vandvik, Vigdis (2019). bioCEED to Living Norway: Education and training resources for FAIR data management and scientific reuse of data.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode & Bhattacharjee, puja (2019). Ozone pollution from Asia isn't well understood, but may be damaging Arctic plants. [Internett]. www.firstpost.com/tech/science.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode & Vogt, Yngve (2019). Eksos har skylden: Ozon på bakken skader avlingene. [Tidsskrift]. Apollon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juni 2019 13:42 - Sist endret 2. mai 2022 17:04