English version of this page

EMERALD – Terrestrial ecosystem–climate interactions of our EMERALD planet

EMERALD er et tverrfaglig og nasjonalt koordinert forskningsprosjekt. Emerald vil forbedre representasjonen av økosystem ved høye breddegrader og dets interaksjon på klima i Den norske jordsystemmodellen/ Norwegian Earth System Model (NorESM). Dette ved å integrere empiriske data og kunnskap om nordlige økosystem i utvikling av modellen.

Vårgrønne fjellsider i Briksdalen i Stryn på Vestlandet. Foto: Colourbox/Alexander Nikiforov.

Vårgrønne fjellsider i Briksdalen, Stryn på Vestlandet. Foto: Colourbox/Alexander Nikiforov.

EMERALD-prosjektet fokuserer på vegetasjonens rolle i klimasystemet. Planter har endret historien til vår "Emerald Planet", de "regulate the cycling of carbon dioxide and water, influence the rate at which rocks erode, adjust the chemical composition of the atmosphere, and affect how the landscape absorbs or reflects sunlight"; fra boken: The emerald planet, David Beerling, 2007.
Vegetasjonen kan slik forme og formes av atmosfæren, jordbunn og den hydrologiske syklusen.

Professorene Lena M. Tallaksen og Frode Stordal med boken 'The Emerald Planet' (Beerling/2007) som har inspirert til valg av navnet på forskningsprosjektet. Foto: Terje K Berntsen/UiO
Professorene Lena M. Tallaksen og Frode Stordal med boken 'The Emerald Planet' (Beerling/2007) som har inspirert til valg av navnet på forskningsprosjektet. Foto: Terje K. Berntsen/UiO

Særlig har vi som mål å forbedre forståelsen av prosesser i økosystemet ved høyere breddegrader og deres representasjon i globale klimamodeller. Fokus er på boreale og arktiske økosystemer, som eviggrønne trær, løvtrær, busker, moser og lav. Vi skal primært jobbe med landmodulen i NorESM-modellen. Nåværende klimamodeller mangler en god beskrivelse av vegetasjons- og overflateprosesser ved høyere breddegrader. Vi vil forbedre modellering av landmodulen i NorESM, ved å ta i bruk data og kunnskap fra feltbasert forskning på økosystemer. Vårt langsiktige mål er å forbedre klimaprojeksjoner for våre nordlige regioner.

EMERALD vil integrere, strukturere og utvikle forskningsfeltet ved å knytte sammen tverrfaglige forskningsgrupper ved bruk av feltobservasjoner, eksperimenter og modellering. Vi vil utføre feltarbeid og felteksperimenter på Finse, Finnmark, og Svalbards's arktiske skjærgården. Laboratorieforsøk vil hovedsakelig gjøres i Oslo.

Vi vil formidle våre resultater til allmennheten og våre interessenter. Dette vil bli gjort for eksempel gjennom Norsk Klimaservicesenter og Klimahuset/NHM/Oslo.

Mer om forskning se Emerald's engelske websider.

Finansiering

EMERALD samler flere institusjoner/forskere og bygger på allerede igangsatte prosjekter, og har derfor en stor synergieffekt på forskning på området.

Prosjektet er finansiert gjennom KLIMAFORSK programmet fra Norges Forskningsråd, og har NFR prosjektnummer 294948. Prosjektets varighet er fra 2019 til 2022.

Samarbeid

EMERALD-prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskere fra ulike institusjoner:

Se liste over deltakende forskere.

Våre forskere har en stor portefølje av tilknyttede prosjekter som informerer og støtter vår innsats i EMERALD.

Oversikt over involverte institusjoner og tilknyttede forskningsprosjekter.

Publisert 7. juni 2019 13:42 - Sist endret 6. sep. 2021 12:57