Deltakere i EMERALD – Terrestrial ecosystem–climate interactions of our EMERALD planet

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Frode Stordal Professor emeritus +47 22855204 +47 95178917 frode.stordal@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfærekjemi, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfære-hydrologi-vegetasjon interaksjoner, Klima ekstremer, Luftforurensning
Lena Merete Tallaksen Professor +47 22857214 l.m.tallaksen@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Tørke, Hydroklimatologi, Klimaendringer
Hui Tang Forsker +47 22844071 hui.tang@geo.uio.no Klima, Meteorologi, Land-surface
Norbert Pirk Forsker norbert.pirk@geo.uio.no
Terje Koren Berntsen Professor +47 22858771 t.k.berntsen@geo.uio.no Meteorologi, Klima-kjemi interaksjon, Klima modeller, Karbon-aerosoler
Sebastian Westermann Førsteamanuensis +47 22855927 sebastian.westermann@geo.uio.no
Frans-Jan Parmentier Forsker +47 22855814 f.j.parmentier@geo.uio.no Klimaendringer, Karbonsyklus, Permafrost, Metan- og CO2-flukser, Arktiske økosystemer
Anders Bryn Førsteamanuensis +47 93039782 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Yeliz Yilmaz Forsker +47 22855723 yeliz.yilmaz@geo.uio.no
Kjetil Schanke Aas Forsker +47 22844002 k.s.aas@geo.uio.no Meteorologi
Olav Skarpaas Professor +47 99294394 +47 99294394 (mob) +47 99294394 olav.skarpaas@nhm.uio.no Økologi, Naturmangfold, Populasjonsbiologi, Romlig modellering, Klimatisk økologi, Eksperimentell økologi
Eva Lieungh Stipendiat +47 41187718 eva.lieungh@nhm.uio.no Naturkartlegging, GIS, Økologi, Utbredelsesmodellering
Peter Horvath Overingeniør +47 48680586 peter.horvath@nhm.uio.no Økologisk klimatologi, Vegetasjons modellering, GIS, Skoggrensen
Marius Lambert Stipendiat +47 22855827 marius.lambert@geo.uio.no
Pardeep Pall
Thomas Vikhamar Schuler Professor +47 22855928 t.v.schuler@geo.uio.no Glasiologi, Hydrologi, Kryosfære, Permafrost
Trude Storelvmo Professor +47 22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Atmosfærefysikk, Klima, Klimaendringer, Meteorologi
Ane Victoria Vollsnes Forsker +47 22854492 a.v.vollsnes@ibv.uio.no plantefysiologi, økologi, experimentell biologi, klima, kontrollerte dyrkningsbetingelser, fenotypisk plastisitet, EU, europeisk skadegjører, skadedyrbekjempelse
Aud Else Berglen Eriksen Førsteamanuensis +47 22854688 90793310 a.e.b.eriksen@ibv.uio.no Plantefysiologi, Planteøkofysiologi, Bakkenært ozon, Fytotroner, Veksthusteknologi
Irene Brox Nilsen Gjesteforsker Hydrology, Land surface modelling, Hydroclimatology, Climate change