Trude Storelvmo

Bilde av Trude Storelvmo
English version of this page
Telefon +47 22855819
Rom 2501
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Kristine Bonnevies hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1022 Blindern 0315 OSLO

Google Scholar

Faglige interesser

Min forskning omhandler jordens atmosfære, med et særlig fokus på effekten av aerosol partikler og skyer på klimasystemet. Jeg er spesielt interessert i hvordan ulike typer partikler kan påvirke klimaet avhengig av deres evne til å danne skydråper eller iskrystaller. En annen interesse er skyers rolle i tilbakekoplings-mekanismer i klimasystemet, på klimafølsomhet, på økonomiske konsekvenser av klimaendringer, og på ulike typer såkalt ”klimafiksing” som involverer aerosoler og/eller skyer. Klima-effektene av aerosoler og skyer er fortsatt svært usikre, og representerer en av de største hindringene for målet om å simulere fremtidige klimaendringer med størst mulig presisjon.

Undervisning

Bakgrunn

  • 2019 – f.t.          Professor, Institutt for geofag, UiO
  • 2018 – 2019      Førsteamanuensis, Institutt for geofag, UiO
  • 2016 – 2017      Associate Professor, Yale University
  • 2010 – 2015      Assistant Professor, Yale University
  • 2007 – 2009      Post Doc, ETH-Zurich
  • 2006                  Ph.d., Universitetet i Oslo
Emneord: Atmosfærefysikk, Klima, Klimaendringer, Meteorologi
Publisert 8. jan. 2018 10:15 - Sist endret 28. jan. 2021 14:54