English version of this page

Modellering av fremtidige klimaendringer og økonomiske konsekvenser

Til tross for mange tiår med forskning er usikkerheten knyttet til beregninger av fremtidige klimaendringer fremdeles stor. Dette skyldes delvis at man ikke har god nok kunnskap om klimafølsomheten (global endring i bakke-temperatur for en dobling av CO2), som baserer seg på det samme sannsynlighetsintervall som Charney-rapporten (1979). Klimafølsomheten er blant annet et viktig parameter for å beregne klimarelatert innvirkning på global økonomi, som per i dag baserer seg på forenklede funksjoner av bakketemperatur. Hovedmålet med prosjektet er å forbedre beregningene av fremtidens klima og de økonomiske konsekvensene disse endringene medfører. Dette vil være mulig gjennom følgende delmål: i) Å redusere usikkerheten forbundet med Jordens klimafølsomhet gjennom en tverrfaglig tilnærming der økonometrisk analyse blir brukt på klimaobservasjoner, og ii) Kopling av en «state-of-the-art» klima-modell med en makro-økonomisk modell som er utviklet spesielt med tanke på beregninger av de økonomiske konsekvensene av global oppvarming.

Dette prosjektet har sine hovedsider med mer informasjon om forskning og mål på engelsk.

Les mer om forskning og mål på engelske websider.

Kort om prosjektet

Globale klimaendringer er nå anerkjent som en av de største samfunnsutfordringene i vår tid, og har allerede hatt en stor påvirkning på land, lokalsamfunn og individer verden over. Å takle denne utfordringen på best mulig måte krever gode og nøyaktige svar på følgende spørsmål: 

 1. Hva er effekten av klimagassutslipp på det fysiske klimasystemet, og
 2. Hvilke økonomiske konsekvenser har endringer i det fysiske klimasystemet. 

Globale klimamodeller (GCM'er) og modeller for de økonomiske effektene av klimaendringer (IAM'er) har de de siste tiårene blitt utviklet for å gi svar på disse to spørsmålene. Begge typer modellverktøy har blitt kraftig forbedret de senere år, men kan likevel ikke alene gi fullstendige svar på de to spørsmålene ovenfor.

I dette prosjektet ønsker vi å redusere denne hindringen for pålitelige estimater av fremtidige klimaendringer og deres påvirkning på samfunnet. Dette vil vi gjøre ved først å beregne klimasystemets følsomhet for økninger av drivhusgasser i atmosfæren på en ny og banebrytende måte, basert på en tverrfaglig tilnærming som anvender tidsserie-analyse som er vanlig innen økonometri på klimadata. Deretter vil vi kople en spesifikk GCM, nærmere bestemt den den norske NorESM modellen, og en ny og forbedret IAM, i den hensikt å skape et nytt og mer fullstendig modellverktøy for beregninger av fremtidige klimaendringer og deres økonomiske konsekvenser. Ved prosjektets slutt forventer vi også å ha videreutviklet de foreløpig svært enkle empiriske funksjonene som i dag brukes til å beregne økonomiske konsekvenser for en gitt temperatur-økning.

Finansiering

Navn på prosjektet er på engelsk 'Climate Change Modeling and Prediction of Economic Impact'. Prosjektet er finansiert avbNorges forskningsråd, og har NFR-prosjektnummer 281071.

Prosjektperioden er med start, 2018-07-01, og fullføres: 2021-06-30.

Samarbeid

Publikasjoner

 • Leirvik, Thomas & Yuan, Menghan (2021). A Machine Learning Technique for Spatial Interpolation of Solar Radiation Observations. Earth and Space Science. ISSN 2333-5084. doi: 10.1029/2020EA001527.
 • Antoniuk, Yevheniia & Leirvik, Thomas (2021). Climate change events and stock market returns. Journal of Sustainable Finance & Investment. ISSN 2043-0795. doi: 10.1080/20430795.2021.1929804. Fulltekst i vitenarkiv
 • Yuan, Menghan; Leirvik, Thomas & Wild, Martin (2021). Global trends in downward surface solar radiation from spatial interpolated ground observations during 1961-2019. Journal of Climate. ISSN 0894-8755. doi: 10.1175/JCLI-D-21-0165.1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sarkodie, Samuel Asumadu; Owusu, Phebe Asantewaa & Leirvik, Thomas (2020). Global effect of urban sprawl, industrialization, trade and economic development on carbon dioxide emissions. Environmental Research Letters. ISSN 1748-9326. 15(3). doi: 10.1088/1748-9326/ab7640. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sarkodie, Samuel Asumadu; Adams, Samuel; Owusu, Phebe Asantewaa; Leirvik, Thomas & Ozturk, Ilhan (2020). Mitigating degradation and emissions in China: The role of environmental sustainability, human capital and renewable energy. Science of the Total Environment. ISSN 0048-9697. 719(1 June 2020). doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.137530. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sarkodie, Samuel Asumadu; Adams, Samuel & Leirvik, Thomas (2020). Foreign direct investment and renewable energy in climate change mitigation: Does governance matter? Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526. 263, s. 1–11. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.121262. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjordal, Jenny; Storelvmo, Trude; Alterskjær, Kari & Carlsen, Tim (2020). Equilibrium climate sensitivity above 5 °C plausible due to state-dependent cloud feedback. Nature Geoscience. ISSN 1752-0894. 13, s. 718–721. doi: 10.1038/s41561-020-00649-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Phillips, Peter C. B.; Leirvik, Thomas & Storelvmo, Trude (2019). Econometric estimates of Earth's transient climate sensitivity. Journal of Econometrics. ISSN 0304-4076. 214(1), s. 6–32. doi: 10.1016/j.jeconom.2019.05.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Storelvmo, Trude; Heede, Ulla; Leirvik, Thomas; Phillips, Peter; Arndt, Philipp & Wild, Martin (2018). Lethargic response to aerosol emissions in current climate models. Geophysical Research Letters. ISSN 0094-8276. 45(18), s. 9814–9823. doi: 10.1029/2018GL078298. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. aug. 2018 13:17 - Sist endret 12. apr. 2022 11:16