Klima

Klima og effektene av klimaendringer er en av de største utfordringene vi står ovenfor i vår tid. Det er derfor et omfattende forskningsområde som går på tvers av de tradisjonelle geofaglige disipliner.

Smog over storbyen Beijing, Kina. Foto: N.R. Sælthun, Institutt for geofag (2007)

Mange av våre forskere bidrar innen klima og klimaeffekter innen internasjonale nettverk, sentre og prosjekter over hele verden.

Les mer om klimaforskningen under de ulike forskergruppene:

Publisert 7. mars 2011 15:20 - Sist endret 23. feb. 2022 10:36