English version of this page

Klima

Klima og effektene av klimaendringer er en av de største utfordringene vi står ovenfor i vår tid. Det er derfor et omfattende forskningsområde som går på tvers av de tradisjonelle geofaglige disipliner.

Bildet kan inneholde: himmel, bil, atmosfære, bygning, skyskraper.

Smog over storbyen Beijing, Kina. Foto:  Sælthun/UiO

Mange av våre forskere bidrar innen klima og klimaeffekter innen internasjonale nettverk, sentre og prosjekter over hele verden.

Les mer om klimaforskningen under de ulike forskergruppene:

Emneord: Klima, Klimaeffekter, Klimaendringer
Publisert 7. mars 2011 15:20 - Sist endret 3. nov. 2022 09:42