Meteorologi

En fellesnevner for mange av forskningsaktivitetene i gruppen er kvantitative beregninger av prosesser i atmosfære og hav ved hjelp av teoretiske og numeriske modeller.

Lynnedslag over Oslo. Foto: NRS, UiO

Lynnedslag over Oslo. Foto: NRS, UiO

Om gruppen

Begrepet meteorologi stammer fra de greske ordene meteoros som betyr 'i luft' og logos 'lære'.

I denne gruppen forsker vi på emner innen dynamisk, fysisk og kjemisk meteorologi.  Vi forsker på lavtrykksbaner, storskala-dynamikk, turbulens, aerosoler og klima, polare lavtrykk, mikrofysikk i skyer, strålingspådriv, atmosfærekjemi og mange andre relaterte emner.  I vår forskning gjør vi utstrakt bruk av tunge matematiske modeller. Noen av modellene vi bruker er NorESM, Oslo CTM3, WRF og WRF-CHEM.  

Samarbeid

Gruppen har et utstrakt forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Dette samarbeidet involverer både forskning og utdanning av Ph.D.-studenter.  For tiden er følgende Ph.D. studenter tilknyttet meteorologigruppen:

 • Marius Lambert
 • Evelien van Dijk
 • Elin Ristorp Aas
 • Jenny Bjordal
 • Herman Fuglestvedt
 • Franziska Hellmuth
 • Britta Schäfer
 • Amandine Kaiser
 • Tómas Zoëga
 • Emilie C. Iversen, Kjeller Vindteknikk
 • Máté Mile, MET Norway
 • Åsmund Bakketun, MET Norway
 • Iris Mužić, CICERO
 • Iulia Marginean, CICERO
 • Shobitha Shetty, NILU
Publisert 10. jan. 2011 16:19 - Sist endret 12. mai 2022 09:49