English version of this page

Meteorologi

En fellesnevner for flere av forskningsaktivitetene i gruppen er kvantitative beregninger av prosesser i atmosfære og hav ved hjelp av teoretiske og numeriske modeller.

Lynnedslag over Oslo. Foto: NRS, UiO

Lynnedslag over Oslo. Foto: NRS, UiO

Om gruppen

Begrepet meteorologi stammer fra de greske ordene meteoros som betyr 'i luft' og logos 'lære'.

Vi forsker på emner innen dynamisk, fysisk og kjemisk meteorologi. Dette inkluderer storskala dynamikk slik som lavtrykksbaner, turbulens og grenselag, aerosoler og klima, polare lavtrykk, mikrofysikk i skyer, strålingspådriv, atmosfærekjemi og mange andre relaterte emner. Atmosfæren er en del av det koblete klimasystemet på Jorda. For klimaforskning krever dette er tverrfaglig tilnærming. I økende grad inkluderer dette samarbeid med økologer, hydrologer og geokjemikere for å forstå kretsløpene for vann og karbon i et endret klima. Videre har vi samarbeid med arkeologer for å forstå effekter av store vulkanutbrudd og økonomer for å kunne representere koblingen mellom klimaendringer og utslipp i modellene. I vår forskning gjør vi utstrakt bruk av matematiske modeller for simuleringer som krever tilgang på nasjonale tungregneressurser. Noen av modellene vi bruker er NorESM, WACCAM, CTSM, WRF og WRF-CHEM

Samarbeid

Gruppen har et utstrakt forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt, se liste i kolonnen til høyre. Dette samarbeidet involverer både forskning og utdanning av Ph.D.-studenter.  For tiden er følgende Ph.D. studenter tilknyttet meteorologigruppen:

 • Marius Lambert
 • Evelien van Dijk
 • Elin Ristorp Aas
 • Jenny Bjordal
 • Herman Fuglestvedt
 • Franziska Hellmuth
 • Britta Schäfer
 • Amandine Kaiser
 • Tómas Zoëga
 • Emilie C. Iversen, Kjeller Vindteknikk
 • Máté Mile, MET Norway
 • Iris Mužić, CICERO
 • Iulia Marginean, CICERO
 • Shobitha Shetty, NILU
 • Åsmund Bakketun, MET Norway
 • Ove W. Haugvaldstad, MET Norway
 • Ingvild Aukan, MET Norway

 

Emneord: Meteorologi
Publisert 10. jan. 2011 16:19 - Sist endret 22. sep. 2022 10:06