Fysisk oseanografi

Fysisk oseanografi vedrører alt fra fysiske egenskaper til sjøvann, dynamikk i Golfstrømmen til den termohaline sirkulasjonen. Forskergruppen jobber med temaer som omfatter oseanisk dynamikk, bølgeprosesser (over et bredt spekter av skalaer), turbulens, termodynamikk og diffusjon.

Drift trajektorier, kysten utenfor Nord-Norge (Ill: I. Koszalka, UiO)

Drift trajektorier, kysten utenfor Nord-Norge (Ill: I. Koszalka, UiO)

Om gruppen

Begrepet oseanografi stammer fra de greske ordene okeanos 'det store havet' og grafikos 'skrive/ beskrivelse'

Forskergruppen studerer et bredt spekter av emner knyttet til havet, eksemplevis dynamikken i storskala strømninger, som Golfstrømmen og globale termohalinsirkulasjonen. Vi studerer også turbulent blanding, som i figuren over (som viser trajectorene til 150 overflatebøyer vi gitt ut i de østlige nordiske hav utenfor Nord-Norge).

Vi ser på vinddrevne overflatebølger, konveksjon, sjøis interaksjoner, og estuarine prosesser. Matematiske modeller (analytisk og numerisk) er de viktigste verktøyene for mye av vår forskning, men vi bruker også observasjoner fra havet og laboratoriet.

Samarbeid

Gruppen har et utstrakt forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Dette samarbeidet involverer både forskning og utdanning av Ph D studenter.

For tiden er følgende ph.d.-studenter tilknyttet oseanografi-gruppen ved MetOs, Institutt for geofag:

  • Marta Trodahl
  • Gaurav Madan
  • Anna Lina Sjur
  • Håvard Espenes, Akvaplan-NIVA
Emneord: Oseanografi
Publisert 12. jan. 2011 10:34 - Sist endret 12. mai 2022 09:44