English version of this page

Fysisk oseanografi

Fysisk oseanografi vedrører observasjoner og dynamikken i havet. Forskningsgruppen fokuserer på dynamikken i strømninger på stor skala, slik som Golfstrømmen, den termohaline sirkulasjonen og sirkulasjonen i polare områder. Forskergruppen jobber også med turbulent blanding, som er aktuelt for bl.a. spredning at plast i havet.

Drift trajektorier ved kysten utenfor Nord-Norge. Illustrasjon/figur: Inga Koszalka, UiO

Drift trajektorier ved kysten utenfor Nord-Norge. Illustrasjon/figur: Inga Koszalka, UiO

Om gruppen

Begrepet oseanografi stammer fra de greske ordene okeanos 'det store havet' og grafikos 'skriving'

Havet studeres ved å samle observasjoner, gjøre numeriske simuleringer og utvikle forenklede matematiske modeller. Hovedfokuset for gruppen er å analysere og forstå observasjonsdata og resultater fra komplekse numeriske modeller ut fra forenklet grunnleggende teori. Forskningsspørsmålene er knyttet til dynamikken i Golfstrømmen, den globale sirkulasjonen som inkluderer dyphavet, og de spesielle strømmene langs norskekysten, i Arktis og rundt det antarktiske kontinentet. Vi studerer også turbulent blanding for å forstå transport og spredning i havet.
Vi bruker modeller med ulik grad av kompleksitisitet, fra enkle teoretiske modeller til koblete jordsystemmodeller (Earth System Models). Observasjoner tas fra bøyer som driver med strømmen, både på overflaten og i dypere lag, lange tidsserier fra strømmålere, fjernmåling og fra skipsmålinger. Studenter vil utvikle en grunnleggende kompetanse i beregningsorientert matematikk og i tillegg få en forståelse av en viktig faktor i Jordens klima og økologi.

Samarbeid

Gruppen har et utstrakt forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Dette samarbeidet involverer både forskning og utdanning av Ph D studenter. For tiden er følgende ph.d.-studenter tilknyttet oseanografi-gruppen ved MetOs, Institutt for geofag:

  • Christine Kappatou
  • Gaurav Madan
  • Anna Lina Sjur
  • Håvard Espenes, Akvaplan-NIVA
Emneord: Oseanografi
Publisert 12. jan. 2011 10:34 - Sist endret 19. sep. 2022 13:47