English version of this page

The Rough Ocean

Forskningsprosjektet "Rough Ocean" er en felles innsats innen fysisk oceanografi og maringeologi for å studere hvordan ujevn havdybde (batymetri) påvirker den grunnleggende dynamikken i havstrømmer.

Denne figuren viser Golfstrømmen i en høyoppløselig simulering av Nord-Atlanterhavet. Figur av Xiaobiao Xu.

Figuren viser Golfstrømmen i en høyoppløselig simulering av Nord-Atlanterhavet. Figur av Xiaobiao Xu. Referanse: LaCasce et al. (2019).

Om prosjektet

Mange teorier om sirkulasjon i havet unnlater å inkludere havbunnens topografi. Nyere observasjons- og teoretiske funn antyder det motsatte, at topografi har en dominerende innflytelse på den vertikale strukturen til tidsvarierende havstrømmer. Det prosjektet søker å bygge en bro over gapet mellom oseanografisk teori, observasjoner og komplekse numeriske modeller ved å undersøke interaksjoner mellom spesifikke strømmer og topografi, både idealiserte og realistiske. Prosjektet har også som mål å styrke samspillet mellom fysisk oseanografi og maringeologi, to fagdisipliner som ofte er uavhengige.

Resultatene fra dette tverrfaglige forskningsprosjektet vil bidra til å forbedre bruk av satellittavledede havdata, hjelpe tolkning og kjøring av klimamodeller, forbedre havvarsler og åpne muligheter for fremtidig tverrfaglig samarbeid.

Mål

I Rough Ocean-prosjektet vil vi undersøke hvordan bunntopografien påvirker havstrømmer, ved å utføre disse diss delmålene:

1) å studere hvordan topografi påvirker stabilitet av gjennomsnitt av havstrømmer slik som Golfstrømmen og andre havstrømmer, ved bruk av idealiserte numeriske løsninger,

2) å undersøke overflate- og bunnbaserte bevegelser over realistisk badymetri ved bruk av den nyeste modellen av Nord-Atlanteren, og

3) å samarbeide med maringeologer for å bestemme hvilke topografiske trekk eller egenskaper som er viktigst for havstrømmene.

Finansiering

Navnet på prosjektet er The Rough Ocean. Det er finansiert gjennom Norges Forskningsråd i Klimaforskprogrammet, og har  NFR-prosjektnummer 302743.

Prosjektperioden for The Rough Ocean er fra november 2020 til oktober 2023.  

Samarbeid

The Rough Ocean-prosjektet er utført i samarbeid med forskere fra flere institusjoner, som er; Scripps Institution of Oceanography at the University of California San Diego; Florida State University og Institutt de Physique du Globe de Paris, og Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 30. sep. 2020 09:55 - Sist endret 15. sep. 2022 10:56