English version of this page

Infrastruktur ved Institutt for geofag

Steinprøver forberedt i stubber for videre analyse i SEM-laboratoriet. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/UiO
Steinprøver forberedt i stubber for videre analyse i SEM-laboratoriet. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Forskningsfasilitetene ved Institutt for geofag omfatter avanserte laboratorier og verksteder, et bredt spekter av feltutstyr, samt tilgang til forskningsfartøy og feltstasjoner, og til det nasjonale nettverket for tungregning i beregningsklynger (HPC). Noen av våre fasiliteter tar eksterne oppdrag. Se det enkelte laboratorium for informasjon.

Om laboratoriene og annen infrastruktur  |  Alfabetisk liste  |  The Goldschmidt Laboratory