Laboratorier og annen infrastruktur

Et moderne geofaglig forskningsinstitutt har en allsidig infrastruktur med et spenn fra enkle verktøy til avanserte instrumenter som brukes til undersøkelser utendørs i felt, til svært avansert kostbart laboratorieutstyr og tilgang til det nasjonale nettverket av tungregne datamaskiner.

Laboratoriene og verkstedene blir både brukt til forskning og undervisning av våre forskere og studenter. I verkstedene utføres mer rutinearbeid som opparbeiding av prøver tatt i felt og enklere analyser mens det i de mest avanserte laboratoriene utføres svært nøyaktige undersøkelser av høy internasjonal klasse.

Det er 9 teknisk tilsatte ved Institutt for geofag sin laboratorier. Koordinator for laboratoriene er Tor Axel Thorsen.

Koordinator for laboratoriene