English version of this page

Laboratorier og annen infrastruktur

Et moderne geofaglig forskningsinstitutt som Institutt for geofag har en allsidig infrastruktur. Den omfatter alt fra enkle verktøy til avanserte instrumenter til bruk i undersøkelser i felt og laboratorieforsøk, til svært avansert kostbart laboratorieutstyr. Vi har også tilgang til ressurser for tungregning i HPC-beregningsklynger.

I bruk for forskning og undervisning

 Laboratorier og annen infrastruktur ved Institutt for geofag / UiO. Foto fra et av laboratoriene.

Instituttets forskningsinfrastruktur brukes til å utføre undersøkelser og analyser. Den benyttes også i undervisning i instituttets studier, spesielt på master og ph.d. nivå.

De avanserte laboratoriene utfører svært nøyaktige undersøkelser av høy internasjonal klasse. I verkstedene utføres det mer rutinepregede oppgaver, slik som opparbeiding av prøver tatt i felt, samt enklere analyser.

Bildet kan inneholde: skrift, tekst, logo, varemerke, merke.The Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory (IGGL) ligger til CEED/Institutt for geofag, og betjener det geomagnetiske, paleomagnetiske og bergmagnetiske forskningsmiljøet i Norge og i utlandet.

Eksterne oppdrag

Flere av laboratoriene og workshops ved instituttet kan ta oppdrag for å gjennomføre analyser og undersøkelser fra samarbeidspartnere, eksterne institutter og/eller industrien. Se presentasjonene av laboratoriene for informasjon.

Organisering og teknisk personale

Laboratorier og annen infrastruktur ved Institutt for geofag / UiO. Foto fra et av laboratoriene Edina og Siri.

Det er i alt 12 teknisk tilsatte ved våre laboratorier og verksteder. Dette er personell (ingeniører) med spisskompetanse innenfor avansert og spesialisert utstyr og instrumentering. De jobber tett med vitenskaplige ansatte for å utføre analyser, bistår med opplæring av studenter og ansatte, og eventuelt ufører eksterne oppdrag.

Personell

Kontaktpunkter for felt- og lab-teknisk personell:

Organisering

Koordinator for laboratorier og forskningsinfrastruktur: