English version of this page

Instituttstyret, Institutt for geofag

Instituttstyret består av representanter fra både faste og midlertidige vitenskapelige ansatte, studenter, tekniske og administrative ansatte, samt en ekstern representant. Representanter for studenter og midlertidige ansatte velges for ett år, de øvrige for fire år (valgperiode 1.1.2017 - 31.12.2020). 

Styret ledes av instituttleder / ved fravær stedfortreder.

Instituttleder: Brit Lisa Skjelkvåle

Instituttleders stedfortreder: Annik M. Myhre

Instituttstyrets sammensetning:

Vitenskapelige ansatte:

  • Jens Jahren
  • Lena Merete Tallaksen
  • Trond Helge Torsvik

Vararepresentanter
1: Elisabeth Alve, 2: Andreas Max Kääb

Ekstern styrerepresentant:

  • Arvid Nøttvedt, NORCE Norwegian Research Centre AS

Teknisk/administrativt ansatte:

  • Michel Heeremans

Vararepresentanter
1: Thor A. Thorsen, 2: Gunn Kristin Tjoflot

Midlertidige vitenskapelige ansatte:

  • Desiree Treichler

Vararepresentanter
1:  –

Studenter:

  • Alain-Fabrice Ndayishimiye (1.). Vara: Anna Vårheim
  • Ellen Birgitte Folgerø (2.). Vara: Marie Foldøy Solheim

Kontaktinformasjon til studentrepresentantene se egen webside.

Andre:

  • Anne Catrhine Modahl (referent)
  • Helge Hellevang (instituttverneombud)