Instituttstyret, Institutt for geofag

Instituttstyret består av representanter fra både faste og midlertidige vitenskapelige ansatte, studenter, tekniske og administrative ansatte, samt en ekstern representant. Representanter for studenter og midlertidige ansatte velges for ett år, de øvrige for fire år (valgperiode 1.1.2017 - 31.12.2020). 

Styret ledes av instituttleder / ved fravær stedfortreder.

Instituttleder: Brit Lisa Skjelkvåle

Instituttleders stedfortreder: Annik M. Myhre

Instituttstyrets sammensetning:

Vitenskapelige ansatte:

  • Jens Jahren
  • Lena Merete Tallaksen
  • Trond Helge Torsvik

Vararepresentanter
1: Elisabeth Alve, 2: Andreas Max Kääb

Ekstern styrerepresentant:

  • Gro Gunleiksrud Haatvedt, Aker BP

Teknisk/administrativt ansatte:

  • Michel Heeremans

Vararepresentanter
1: Thor A. Thorsen, 2: Gunn Kristin Tjoflot

Midlertidige vitenskapelige ansatte:

  • Norbert Pirk

Vararepresentanter
1: Rie Hjørnegaard Malm

Studenter:

  • Alain-Fabrice Ndayishimiye (1.). Vara: Anna Vårheim
  • Ellen Birgitte Folgerø (2.). Vara: Vemund Stenbekk Thorkildsen

Kontaktinformasjon til studentrepresentantene se egen webside.

Møteplan 2018*

Fredag 16. februar
Tirsdag 24. april
Fredag 15. juni
Fredag 21. september
Fredag 26. oktober
Fredag 7. desember

* Forbehold om endringer.