English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret består av representanter fra både faste og midlertidige vitenskapelige ansatte, studenter, teknisk- og administrativt ansatte, samt en ekstern representant. Representanter for studenter og midlertidige ansatte velges for ett år, de øvrige for fire år (valgperiode 2021-24).

Styret ledes av instituttleder / ved fravær av stedfortreder/nestleder.

Instituttleder: Bernd Etzelmüller

Instituttleders stedfortreder: Terje Koren Berntsen

Styremedlemmer

Vitenskapelige ansatte

  • Anita Torabi 
  • Joseph LaCasce
  • Karianne Staalesen Lilleøren 

Vara: 1: Thomas Vikhamar Schuler, 2: Ingrid Anell, 3: Lars Riber

Ekstern styrerepresentant

  • Hege Hisdal

Teknisk/administrativt ansatte

  • Kjetil Bakke

Vara: 1: Ann-Christin Jäger, 2: Thor A. Thorsen

Midlertidige vitenskapelige ansatte

  • Juditha Aga

Vara: 1: Annique van der Boon

Representanter for midlertidige vitenskapelige ansatte velges for 1 år av gangen.

Studenter

  • Ida Helene Magnor Hansen

Vara: 1. Søren Blåberg Tvingsholm

Webside: Kontaktinformasjon for studentrepresentanter.

Andre

  • Trine-Lise Knudsen Gørbitz (referent)
  • Helge Hellevang (instituttverneombud)

Instituttrådet (avsluttet 31. des 2012)

Før 2013 var Institutt for geofag organiserert med et instituttråd istedenfor et instituttstyre. Rådet ble erstattet med et instituttstyre fra 1.1.2013. Her finner du et arkiv over instituttrådets innkallinger og protokoller.