Innkallinger og sakspapirer

Innkallinger og sakspapir (pdf) til møter i instituttstyret ved Institutt for geofag.

Arkiv innkallinger og referat 2013 – 2019.