Referater

Referat (pdf) fra instituttstyremøter ved Institutt for geofag, UiO.

Arkiv innkallinger og referat 2013 – 2019.