English version of this page

Organisering av Institutt for geofag

 Mosaikkgulvet i inngangshallen i Geologibygningen, Institutt for geofag. Foto: Asbjørnsen, UiO
Mosaikkgulvet i inngangshallen i Geologibygningen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Foto: Asbjørnsen, UiO

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo (UiO) er organisert i seks fagseksjoner og en administrativ enhet. Vi deltar også i de to tverrfaglige forskningssentrene CBA og Njord, UiO. Instituttet ledes av en instituttleder og et eget instuttstyre. Det er i tillegg flere komiteer og utvalg.