English version of this page

Organisering av Institutt for geofag

 Mosaikkgulvet i inngangshallen i Geologibygningen, Institutt for geofag. Foto: Asbjørnsen, UiO
Mosaikkgulvet i inngangshallen i Geologibygningen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Foto: Asbjørnsen, UiO

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo er organisert i fem ulike seksjoner og en administrativ enhet.  Instituttet ledes av en instituttleder og et eget instuttstyre. Det er i tillegg flere komiteer og utvalg.