English version of this page

Ledelsen ved Institutt for geofag

Om ledelsen:

Instituttleder er Institutt for geofags øverste leder, og er Bernd Etzëlmuller fra 2021. Professor Terje Koren Berntsen er nestleder og stedfortreder for instituttleder. Instituttleder er en åremålsstilling.

Førstelektor Karianne Lilleøren er utdanningsleder for studiene ved Institutt for geofag.

Kontorsjefen er leder for det teknisk-administrative arbeidet ved instituttet er Trine-Lise Knudsen Gørbitz.

Publisert 31. jan. 2011 11:32 - Sist endret 11. nov. 2022 09:19