Ledelsen ved Institutt for geofag

Instituttleder:

Brit Lisa Skjelkvåle

Nestleder:

Annik M. Myhre

Utdanningsleder:

Jon Ove Hagen

Kontorsjef:

Anne Cathrine Modahl

 

Om ledelsen:

Instituttleder er Institutt for geofags øverste leder, og er Brit Lisa Skjelkvåle fra 2013. Med seg i ledelsen har hun professor Annik M. Myhre som stedfortreder for instituttleder. Instituttleder er en åremålsstilling. Professor Jon Ove Hagen er utdanningsleder (fra 2017).

Kontorsjefen er leder for det teknisk-administrative arbeidet ved Institutt for geofag, og er Anne Cathrine Modahl.

 

Publisert 31. jan. 2011 11:32 - Sist endret 9. jan. 2017 11:19