Ledelsen ved Institutt for geofag

Om ledelsen:

Instituttleder er Institutt for geofags øverste leder, og er Brit Lisa Skjelkvåle fra 2013. Professor Annik M. Myhre er nestleder og stedfortreder for instituttleder. Instituttleder er en åremålsstilling.

Professor Jon Ove Hagen er utdanningsleder for studiene ved instituttet (fra 2017).

Kontorsjefen er leder for det teknisk-administrative arbeidet ved instituttet og er Anne Cathrine Modahl.

Publisert 31. jan. 2011 11:32 - Sist endret 30. okt. 2017 11:47