English version of this page

Ledelsen ved Institutt for geofag

Om ledelsen:

Instituttleder er Institutt for geofags øverste leder, og er Bernd Etzëlmuller fra 2021. Professor Terje Koren Berntsen er fungerende nestleder og stedfortreder for instituttleder. Instituttleder er en åremålsstilling.

Førstelektor Karianne Lilleøren er utdanningsleder for studiene ved instituttet.

Kontorsjefen er leder for det teknisk-administrative arbeidet ved instituttet og er Anne Cathrine Modahl.

Publisert 31. jan. 2011 11:32 - Sist endret 20. mai 2021 22:41