Utvalg og ansvar studieprogram

I tillegg til utdanningsleder ved Institutt for geofag som er overordnet leder for alle studier ved Institutt for geofag, er det utpekt ansvarlige for de ulike studieprogrammene som ligger ved instituttet. Det er også et PUU-utvalg og et Ph.d. utvalg for å koordinere utdanningsvirksomheten. Her er en oversikt over personer og nettsider til utvalgene.

Utdanningsleder; Karianne Lilleøren, førstelektor

Ansvarlige for bachelorprogram:

Ansvarlig for masterprogram:

Program- og undervisningsutvalg (PUU)

Institutt for geofag har et kombinert programråd og undervisningsutvalg.  Program- og undervisningsutvalget (PUU) består av medlemmer fra vitenskapelig stab, samt to studentrepresentanter. Se utvalgets sammensetning, mandat og kontaktpunkt på PUU sine nettsider.

Ph.d.-utvalget ved instituttet

Ph.d.-utvalget ved Institutt for geofag anbefaler opptakssøknader ut fra en vurdering av stipendiatens faglige kvalifikasjoner og det faglige opplegget. Ph.d.-utvalget følger også opp stipendiater og veiledere ved instituttet. Se utvalgets sammensetning og kontaktpunkt på Ph.d. utvalgets nettsider.

Publisert 30. okt. 2017 10:50 - Sist endret 9. des. 2020 14:04