Likestillingsutvalget

Likestillingsutvalget ved institutt for geofag arbeider for økt likestilling ved instituttet. Utvalget består av seks medlemmer fra teknisk/administrative og de vitenskaplige ansatte.

Leder av likestillingsutvalget, som også er instituttets lokale likestillingskontakt, er Lena M. Tallaksen.

Likestillingsutvalget, oversikt medlemmer:

Medlemmene i Likestillingsutvalget gjelder for 2021-22.

Mandat:

  1. utarbeide en handlingsplan for likestilling ved instituttet
  2. legge plan for bruk av insentivmidler

Det ble i forbindelse med handlingsplanen besluttet å fokusere på:

  • rekruttering inkl. utarbeidelse av sjekkliste i forbindelse med tillsettingsprosesser,
  • kartlegge dagens situasjon (kvinneandel i ulike stillingskategorier) for å komme frem til målrettede tiltak,
  • særskilt oppfølging av kvinnelige ansatte, herunder lokalt mentorprogram, karrieplaner og sammenkomster.

Likestillling - Overordnede strategier

Universitetet i Oslo:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Publisert 18. mai 2010 23:46 - Sist endret 12. mars 2021 14:49