FRONT

illustrasjon av mann og kvinne som står på en vekt

FRONT- Et prosjekt for å fremme likestilling og kjønnsbalanse

Gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak jobber FRONT-prosjektet for en langsiktig og bærekraftig organisasjons- og kulturendring, hvor like muligheter for kvinner og menn er en normal del av forskningstilværelsen.

Prosjektet startet opp under tittelen "Female Researchers On Track" (2015-2019)  og videreføres i prosjektet "Future Research- and Organizational Development in Natural Sciences, Technology and Theology" (2019-2022). Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet, Naturhistorisk museum, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Kungliga Tekniske Høgskolan i Stockholm. 

Om FRONT

Nyttig lesestoff

Nyhetsartikler, publikasjoner og informasjonsfilmer

FRONT-konferansen 2021

FRONT inviterer til lansering av boka «Fra kunnskap til endring - kjønn, likestilling og meritokrati i akademia» og diskusjon om kjønnsubalanse i forskningsorganisasjonen. 

Last ned mediefil