FRONT

illustrasjon av mann og kvinne som står på en vekt

FRONT- Et prosjekt for å fremme likestilling og kjønnsbalanse

Gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak jobber FRONT-prosjektet for en langsiktig og bærekraftig organisasjons- og kulturendring, hvor like muligheter for kvinner og menn er en normal del av forskningstilværelsen.

Prosjektet startet opp under tittelen "Female Researchers On Track" (2015-2019)  og videreføres i prosjektet "Future Research- and Organizational Development in Natural Sciences, Technology and Theology" (2019-2022). Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet, Naturhistorisk museum, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Kungliga Tekniske Høgskolan i Stockholm. 

FRONT-konferansen 2021: Likestilling i akademia

Tema for årets konferanse er likestilling i akademia. Vi har invitert anerkjente forskere på fagfeltet til diskusjon og det blir lansering av boka «Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring» av Øystein Gullvåg Holter og Lotta Snickare (redaktører).

Last ned mediefil