FRONT

illustrasjon av mann og kvinne som står på en vekt

FRONT- Et prosjekt for å fremme likestilling og kjønnsbalanse

Gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak jobber FRONT-prosjektet for en langsiktig og bærekraftig organisasjons- og kulturendring, hvor like muligheter for kvinner og menn er en normal del av forskningstilværelsen.

Prosjektet startet opp under tittelen "Female Researchers On Track" (2015-2019)  og videreføres i prosjektet "Future Research- and Organizational Development in Natural Sciences, Technology and Theology" (2019-2022). Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet, Naturhistorisk museum, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Kungliga Tekniske Høgskolan i Stockholm. 

FRONT-boka

Bilde av boken Likestilling i akademia- fra kunnskap til endring

Hvordan står det til med likestillingen innenfor realfag og teknologi? Boka "Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring" presenterer resultatene fra FRONT-prosjektet (periode 2015-2019). Forskerne har undersøkt likestillingssituasjonen ved fakultetet, sett på årsaker til ulikestilling, og på hva som skjer når man iverksetter tiltak for å fremme likestilling.

Anmeldelse av boka

Eksterne arrangementer

Aktiviteter likestilling

Ingen kommande arrangement

Last ned mediefil