Styringsgruppe FRONT

Prosjektleder

portrettbilde Solveig Kristensen

  
Aud Tønnessen
Dekan

Bildet kan inneholde: briller, hake, panne, menneskelig.

Knut Liestøl 
Professor emeritus

Portettbilde

Brit Lisa Skjelkvåle
Museumsdirektør