English version of this page

Likestilling ved MN-fakultetet

Likestilling handler om demokrati og grunnleggende menneskerettigheter, men også om kvaliteten på vår virksomhet. MN-fakultetet skal fremstå som og være en attraktiv arbeidsplass og et attraktivt studiested som legger til rette for at den enkelte medarbeider og student – uavhengig av kjønn – skal kunne utvikle sin faglige kompetanse i et stimulerende arbeids- og læringsmiljø.

FRONT- Et prosjekt for å fremme likestilling og kjønnsbalanse

Gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak jobber FRONT-prosjektet for en langsiktig og bærekraftig organisasjons- og kulturendring, hvor like muligheter for kvinner og menn er en normal del av forskningstilværelsen.

FRONT er et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet, Naturhistorisk museum, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Kungliga Tekniske Høgskolan i Stockholm. 

Nettverk for kvinnelige toppforskere

Dette er en arena for kvinnelige toppforskere hvor medlemmene utveksler erfaringer og jobber for videre suksess i deres forskningskarriere.

Nettverket er også et viktig råd for fakultetets ledelse.

Arrangementer

31 mai
12:30, Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2

På dette seminaret skal forskerne bak prosjektet Mangfold på Universitetet i Oslo presentere og drøfte funnene sine. 

20 juni
University of Oslo

The NORA Conference 2022 will be taking place in Oslo on June 20th-22nd, with the theme "Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research". Visit the conference website for more information. 

21 juni
University of Oslo

The NORA Conference 2022 will be taking place in Oslo on June 20th-22nd, with the theme "Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research". Visit the conference website for more information. 

22 juni
University of Oslo

The NORA Conference 2022 will be taking place in Oslo on June 20th-22nd, with the theme "Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research". Visit the conference website for more information. 

03 nov.
Emory University

This conference brings together an international team of scholars in a collaborative effort to investigate historical bodies in relations of comparisons and negotiations, to engage in dialogue beyond disciplinary boundaries.