English version of this page

Likestilling ved MN-fakultetet

Likestilling handler om demokrati og grunnleggende menneskerettigheter, men også om kvaliteten på vår virksomhet. MN-fakultetet skal fremstå som og være en attraktiv arbeidsplass og et attraktivt studiested som legger til rette for at den enkelte medarbeider og student – uavhengig av kjønn – skal kunne utvikle sin faglige kompetanse i et stimulerende arbeids- og læringsmiljø.

FRONT- Et prosjekt for å fremme likestilling og kjønnsbalanse

Gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak jobber FRONT-prosjektet for en langsiktig og bærekraftig organisasjons- og kulturendring, hvor like muligheter for kvinner og menn er en normal del av forskningstilværelsen.

FRONT er et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet, Naturhistorisk museum, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Kungliga Tekniske Høgskolan i Stockholm. 

Nettverk for kvinnelige toppforskere

Dette er en arena for kvinnelige toppforskere hvor medlemmene utveksler erfaringer og jobber for videre suksess i deres forskningskarriere.

Nettverket er også et viktig råd for fakultetets ledelse.

Arrangementer

13 okt.
13:15, Styrerommet (2. etasje), Gaustadalléen 30C

På tredje arrangement i seminarrekken Perspektiver på tenkning skal Brynulf Bakkenget (Høgskolen i Innlandet) snakke om Paul Ricoeur. 

03 nov.
Emory University

This conference brings together an international team of scholars in a collaborative effort to investigate historical bodies in relations of comparisons and negotiations, to engage in dialogue beyond disciplinary boundaries.

04 nov.
Emory University

This conference brings together an international team of scholars in a collaborative effort to investigate historical bodies in relations of comparisons and negotiations, to engage in dialogue beyond disciplinary boundaries.