English version of this page

Likestilling ved MN-fakultetet

Likestilling handler om demokrati og grunnleggende menneskerettigheter, men også om kvaliteten på vår virksomhet.

MN-fakultetet skal fremstå som og være en attraktiv arbeidsplass og et attraktivt studiested som legger til rette for at den enkelte medarbeider og student – uavhengig av kjønn – skal kunne utvikle sin faglige kompetanse i et stimulerende arbeids- og læringsmiljø.

illustrasjon

Strategier

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets likestillingspolitikk:

UiOs likestillingspolitikk:

FRONT - Likestilling for ansatte

Female researchers on track (FRONT) er et prosjekt som jobber for likestilling for ansatte.

FRONT er et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK).

Arrangementer

  • mannkvinne507px Avslutningskonferanse: FRONT 9. nov. 2018 10:00

    Forskningsprosjektet Female Researchers On Track (FRONT) skal skape likestilling og kjønnsbalanse i akademia. Etter tre år oppsummer vi forskningsfunn, med innlegg fra blant annet Hanne Bjurstrøm, Åse Gornitzka, Dag O. Hessen, Anna Wahl og Knut Liestøl.

Fast årlig arrangement:

Kontakt

Likestillingsnettverket på MN

Leder av nettverket: 
studiedekan Solveig Kristensen